Ako využilo medzi samosprávami populárnu výzvu IROP na zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti sídel mesto Vysoké Tatry? Postaví jedno nové parkovisko a vylepší dve autobusové zastávky. Zaujímavé sú tu ale detaily, preto sa poďme na ne pozrieť.

Jedna z najobľúbenejších výziev programu IROP v gescii našej MAS Pro Tatry medzi obcami je práve takzvaná „bé-dvojka“, určená na zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.

Obľúbená

Nerobili sme prieskum na radniciach, prečo práve ona, ale dáva to logiku. Vyriešenie problémov, spojených s dopravou a dostupnosťou vidia ľudia hneď, pomôže naraz veľkému počtu obyvateľov.

Mesto Vysoké Tatry sa rozhodlo v rámci jednej žiadosti realizovať tri aktivity.

Parkovisko pri kostolíku

V Dolnom Smokovci pri známom drevenom kostolíku Najsvätejšieho spasiteľa postaví parkovisko. Tatranská osada tak získa 5 nových pozdĺžnych parkovacích miest, z toho jedno pre telesne postihnutých.

„Na mieste je zvýšená potreba parkovať, nie vždy všetci vodiči ostanú uspokojení,“ vysvetľuje rozhodnutie mesta Vysoké Tatry jeho investičný pracovník Tibor Tarbaj (na titulnej snímke).

Parkovisko vznikne na ľavej strane cesty od západu nad súčasným rigolom.
Situácia s parkovaním v zóne býva často kritická. Pomôže i päť miest.

Rigol zakryjú

Parkovisko vznikne na okraji cesty hneď vedľa Villy Kollár. „Do súčasného rigolu dáme rúru, jeho funkcia teda ostane zachovaná, ale zároveň nad ním už budú môcť aj parkovať autá,“ upresňuje technické riešenie Tarbaj.

Tatranci chceli na parkovisko umiestniť aj nabíjačku pre elektromobily. Pre blízkosť dreveného kostola však tento prvok nepovolili pamiatkári.

OPRAVA: Uviedli sme nepresnú informáciu v predošlej prečiarknutej vete. Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Prešov k projektu vydal 13. februára 2020 súhlasné záväzné stanovisko vrátane možnosti umiestnenia nabíjačky pre elektromobily.

Na chybu nás upozornil KPÚ Prešov listom. Za uvedenie nepresnej informácie sa ospravedlňujeme.

(Mesto Vysoké Tatry nabíjačku neumiestni nakoniec kvôli iným dôvodom, najmä z technickým príčin spojených s potrebou inštalácie podporného múrika pri nabíjačke)

Atraktivite nového parkoviska pridáva blízkosť zastávky električky.

Možnosť neísť do Popradu autom

K ekológii ale nové parkovisko nakoniec môže prispieť iným spôsobom. V jeho blízkosti sa totiž nachádza zastávka električky Dolný Smokovec. Pre tých Smokovčanov, ktorí chcú podporiť ekologickú dopravu, tak nové parkovisko ponúka príležitosť. Trend prísť na ceste do práce radšej na najbližšiu zastávku verejnej dopravy autom z domu a v tomto prípade ďalej do Popradu, alebo Starého Smokovca, Polianok ísť už verejnou dopravou, sa rozširuje čoraz viac.

Parkovisko môžu využiť aj ľudia pri návšteve spomínaného kostola, liečebného ústavu, či mestskej knižnice.

Tibor Tarbaj v kancelárii MAS Pro Tatry „dolaďuje“ posledné detaily.

Kotlina: Pomôžeme aj turizmu

Druhá časť projektu sa týka rekonštrukcie dvoch autobusových zastávok v Tatranskej Kotline.

„Na zastávke Čarda opravíme prístrešok, ten dnešný je už starý, v zlom stave, nepôsobí ani esteticky,“ vysvetľuje Tibor Tarbaj. Zastávka Čarda nie je dôležitá len pre domácich Tatrancov, ale aj turistov. Je východiskovým bodom chodníka zelenej značky na chatu Plesnivec a ďalej na Zelené pleso a modrej značky do Kežmarských Žľabov. Zvýšením funkčnosti a estetiky svojou troškou podporí aj cestovný ruch, dominantné odvetvie ekonomiky Vysokých Tatier.

Dôležitá autobusová zastávka Čarda bude pohľadnejšia aj na oko.

Už nezmoknú

K vylepšeniu druhej zastávky dôjde v kotlinskej štvrti „Stará Kotlina.“ Tam bude zmena ešte výraznejšia. Cestujúcim tam teraz pri čakaní na spoj slúži len lavička. „My postavíme prístrešok, čím sa ľudia môžu ochrániť pri čakaní na autobus pred dažďom, ale aj vetrom, zimnej chumelici,“ pokračuje Tibor Tarbaj. Komfort a bezpečie cestujúcich sa tak rapídne zvýši. Teda presne to, o čom hovoria strategické ciele výzvy IROP Špecifický cieľ 5.1.2 – hlavná aktivita projektu B2.

V Starej Kotline už pri čakaní na autobus nezmoknú, ani ich neprefúkne silný vietor od Lendaku.

Ďalšie príklady, ako naložiť s výzvami

Ak by vás tento príklad zapojenia do výziev MAS Pro Tatry zaujal, sledujte pravidelne náš web. V sekcii „Výzvy“ nájdete nové vyhlásené výzvy, alebo ich aktualizácie. V rubrike „Aktuality“ zase často inšpiratívne príklady, ako sa možností výziev zhostili iné obce, mestá, podnikatelia, či občianske združenia.