Témou bude aktuálna výzva našej MAS na zvyšovanie a podporu bezpečnosti sídel. Príspevok aktualizovaný o zaujímavé informácie z priebehu samotného stretnutia.

Pozvánka:
Témou bude aktuálna výzva našej MAS na zvyšovanie a podporu bezpečnosti sídel. Príspevok aktualizovaný o zaujímavé informácie z priebehu samotného stretnutia.

Pozývame obce na informačné stretnutie verejného sektora MAS, ktoré sa uskutoční 1. júla od 9:30 do 14.00 v konferenčnej miestnosti Hotela Simi v Tatranskej Lomnici.

Prednášať, ale najmä odpovedať na vaše otázky budú pracovníci kancelárie MAS Pro Tatry Daniela Ferková a Ladislav Sisák.

Pozvánku s podrobným programom si môžete stiahnuť tu.

Aktualizácia z 2. júla 2020

Na stretnutie, ako našu animačnú aktivitu, prišlo viacero starostov. Chceme o ňom podať krátku správu. Poslúži aj tým, ktorí v daný deň nemohli prísť.

„Na stretnutí sa hovorilo o výzve 5.1.2, aktivita B2 IROP. V nej ide najmä o možnosť realizovať rekonštrukcie autobusových zastávok, staníc a napríklad aj výstavbu parkovísk,“ hovorí manažér kancelárie MAS Pro Tatry Ladislav Sisák.

Hlavným cieľom výzvy je zvyšovať bezpečnosť a dostupnosť sídel. „Nejde teda len o nejaké rutinné opravy zastávok, ale o ich upgrady, zlepšenia funkčnosti a využiteľnosti pre cestujúcich,“ spresňuje Sisák.

Starostom prednášal aj Ladislav Sisák.

Môže ísť aj o stavbu zberných parkovísk pri staniciach. Tie dokážu značne podporiť používanie verejnej dopravy, napríklad pri cestovaní za prácou. Obyvatelia danej dedinky sa v rámci nej autom dopravia k stanici, kde ho zaparkujú a nič im už nebráni v ceste do roboty v inom sídle. Bez existencie parkoviska by pešo na stanicu prísť nestihli, a preto autom volili celú cestu až do práce v inom meste.

Výzva umožňuje na zastávkach aj realizáciu osvetlenia, ostrovčekov, zvyšujúcich bezpečnosť, elektronických tabúľ, informujúcich o meškaní spojov, a podobne.

Aktivity pre túto výzvu oproti niektorým našim výzvam z minulosti nie sú prioritne postavené pre cestovný ruch a turistov, ale domácich obyvateľov.

Praktické otázky

Starostovia a starostky pred príchodom na stretnutie už boli zoznámení s týmito základnými rámcami zmluvy. „Riešili sme preto mnoho praktických detailov, ktoré zvládnuť sa ukazuje veľmi dôležité… Napríklad, kedy sa končí kolo vyhlásenia výzvy, čo všetko treba dodať k žiadosti, čo doložiť, čo pripraviť, ….,“ pokračuje Sisák.

Eliminovať chyby ešte pred

Cieľom je totiž eliminovať chyby v podaných žiadostiach. „My vykonávame administratívnu kontrolu žiadostí. Ak sa objavia chyby, vyzývame urobiť opravy. Najlepšie pre obce, ale aj pre kanceláriu MAS je ale predísť týmto chybám ešte pred podaním samotnej žiadosti a toto informačné stretnutie je pre splnenie tohto cieľa skvelým nástrojom,“ vysvetľuje Sisák.

Výhodou stretnutí tohto typu je, že sa všetci zídu osobne na jednom mieste. „Ak sa jeden starosta opýta na nejakú tému, druhý ho doplní, alebo zistí, že aj on informáciu potrebuje. Často aj nám pripomenú, áno, aj o tom by sme mali niečo povedať. Pri individuálnych konzultáciách tieto výhody nie je možné využiť,“ dodal Ladislav Sisák. Osobné stretnutia efektívne prehlbujú spoluprácu.

Na našich podujatiach dodržiavame opatrenia proti Covid-19.

Sisákovi sa páčila aj otvorenosť starostov. „Nedržali sme sa bigotne len oficiálnej témy stretnutia. Starostovia sa rozhovorili aj o novinkách zo ZMOSU, tak sme získali nové cenné informácie aj my,“ povedal Sisák.

Daniela Ferková z kancelárie MAS považovala za dôležité na stretnutí doplniť informácie o metodike verejného obstarávania. „Pretože pre túto výzvu platí nová príručka, niektoré postupy sa odlišujú,“ povedala.

V ľudskej rovine ju zaujala debata o náročnosti administratívneho procesu podávania a schvaľovania výziev. „Niektorí starostovia cítili potrebu, nazvem to, trocha sa posťažovať. Tu im potom myslím pomohol náš pohľad, aj informácia, že nie sú v tom sami a vieme im pomôcť,“ dodala.

Súvisiaci článok:
Nová výzva: Obce môžu zvýšiť Pod Tatrami kvalitu cestovania