Nápadito sa chopili príležitosti čerpať peniaze z výziev MAS v Liptovskej Tepličke. Zámer spojili s iným medzinárodným projektom a získavajú tak synergické efekty.

Liptovská Teplička sa rozhodla využiť výzvu MAS špecifický cieľ 5.1.2 B2 IROP pre obce z programu IROP na rekonštrukciu autobusovej zastávky v centre obce.

Na zámere je zaujímavé to, že zároveň za pomoci iného projektu zrekonštruujú starú požiarnu zbrojnicu, ktorá sa nachádza hneď vedľa zastávky. Ide o príklad, kedy dva projekty z dvoch rôznych programov spolu vytvoria synergický efekt a tým ľuďom prinesú ešte väčší úžitok.

Zastávka a požiarna zbrojnica zmenia nielen vzhľad, ale čiastočne aj účel využitia.

Poďme ale pekne po poriadku.

Nenávratný finančný príspevok z výzvy, ktorú manažuje naša MAS Pro Tatry, poskytne obci 23 596 eur. Obec k nim doloží ešte čiastku spoluúčasti v hodnote 5 percent z celej investície.

Zlaďovali ich dokopy

Už pri plánovaní mali Tepličania v mysli dva projekty. Išlo im o to, aby sa spolu esteticky, funkčne a architektonicky dopĺňali. „Nová zastávka bude mať napríklad drevenú strechu, dnešná má plechovú,“ spresňuje starosta obce Slavomír Kopáč.

Obec má už podpísanú aj zmluvu na zhotoviteľa stavby. Práce sa mali pôvodne dokončiť do konca tohto roka. „Kvôli technologickým aspektom stavby, teda najmä počasiu, nám bolo ale umožnené začať s prácami na jar,“ pokračuje starosta Kopáč.

Liptovská Teplička je pre turistov čarovná. Pohľad na zvieratá ocenia najmä ľudia z mesta.

Čoho sa týka druhý projekt?

Obec chce z príspevku z medzinárodného programu, známeho pod skratkou HUSKROUA a názvom „Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI Cross-border Cooperation Programme“, stavebne zrekonštruovať vedľajšiu hasičskú zbrojnicu s vežičkou. Tá už pôvodnému účelu neslúži.

Múzeum Ciest predkov

„Na prízemí vznikne informačná kancelária pre turistov, na vyššom poschodí zase múzeum,“ objasňuje kultúrna referentka obce Katarína Fedorová (na titulnej snímke ukazuje miesto zastávky a zbrojnice).

Expozícia v múzeu bude obyvateľom, aj turistom ukazovať zaujímavú časť histórie obce, o ktorej mnoho ľudí možno ani celkom nevie. „Keď sa časť obyvateľov odsťahovala na Ukrajinu a v menšej miere aj na dolnú zem do Maďarska,“ pokračuje Fedorová. Na konci 18. storočia išli Tepličania za prácou do oblasti Velikého Berezného a usadili sa tam. Viac informácií chcú získať vo výskume, ktorý je tiež súčasťou projektu.

Partner vo Velikom Bereznom

Liptovská Teplička využila fakt, že o príspevky na projekty zo spomínaného programu môžu žiadať obce a mestá z Prešovského kraja a regiónu Zakarpatskej Ukrajiny. Velikij Bereznij sa nachádza neďaleko známeho hraničného priechodu Ubľa.

Krásy dedinky zaujali aj dve španielske stážistky v Tatrách, Elvíru Pastor a Anu Abajo, ktoré si zhotovili hneď niekoľko umelecky ladených fotiek.

Vydajú aj knihu

Súčasťou expozície a projektu bude aj vydanie publikácie „Cesty našich predkov,“ tiež kultúrne podujatie s rovnakou tématikou, ktoré sa uskutoční na slovenskej, aj ukrajinskej strane.

Liptovská Teplička je turisticky veľmi atraktívna obec a táto možnosť navyše určite obohatí ponuku pre návštevníkov. Pritom vôbec neohrozí jej súčasnú stratégiu vyhýbať sa masovému turizmu. „Tomu sa chceme vyhnúť, myslíme, že práve aj ten pokoj, kľud, dedinský ráz je to, prečo ľudia k nám radi chodia,“ spresňuje Katarína Fedorová.

V projektoch MAS chcú pokračovať. Katarína Fedorová ukazuje lokalitu trhoviska, ktoré by tiež mohlo dostať novú tvár a širšie využitie.

Pokračujú v tradícii dediny roka

K známym zaujímavostiam dediny okrem iných vecí patria výnimočné a svojské zemiakové pivničky, delené políčka, ktoré vytvárajú krásne panorámy. „Tiež by som vyzdvihla zachované tradície, sebestačnosť, partnerstvá v medzinárodných projektoch,“ hovorí Katarína Fedorová. Poznáme ju aj pre jej
kvetinovú výzdobu a čistotou, veď nie náhodou ju v roku 2007 vyhlásili za „Dedinu roka“ v rámci slovenského kola súťaže o Európsku cenu obnovy dediny. Na Európskej úrovni potom na ďalší rok obsadila vo veľkej konkurencii druhé miesto.

Obec pri týchto projektoch nechce ostať. V rámci schém MAS ešte plánuje pri trhovisku postaviť detské ihrisko a nové parkovisko.