Ak máte príležitosť porozprávať sa s niekým z miestnej akčnej skupiny z Českej republiky, určite ju využite. Oplatí sa.

Prečo?

Odpovedá manažér kancelárie MAS Pro Tatry Ladislav Sisák, ktorý sa so zástupcami niekoľkých českých „masiek“ stretol na nedávnej konferencii v Trenčianskych Tepliciach.

„Pri práci českých MAS veľmi zreteľne vidno, ako ovplyvňujú život vidieckych komunít,“ spomína hlavný dôvod. Zaujali ho desiatky príkladov.

V istom zmysle oproti Slovensku je záber projektov širší a prepojenosť na život bežných ľudí výraznejšia.

Pohľad na mýtické Južné Čechy. Foto: Allie Caulfield

Problém s autobusom

„Napríklad pre obce, kam chodí autobus veľmi zriedka, kúpili jeden elektromobil. Vďaka harmonogramu jázd sa starí ľudia dostanú k lekárovi, mamičky s deťmi do školy, a podobne. Na autobuse je napísaný aj názov miestnej akčnej skupiny,“ vysvetľuje.

Sisákovi sa páči, že české MAS okrem projektov cyklotrás a revitalizácie krajiny sa neboja riešiť aj na prvý pohľad nezvyklé témy. „V jednom regióne využili schopnosti jedného človeka hovoriť štyrmi jazykmi. „Poslali ho do vidieckych škôl deti doučovať. Vytvára s týmito deťmi bezprostrednú komunikáciu. Nemusia ísť tak na vzdialené jazykovky do škôl, o nejaký stupeň kvalitnejšiu výučbu nájdu doma,“ spresňuje.

Podľa Sisáka české masky operatívne pomáhajú tam, kde vidia potrebu a zároveň sa objaví možnosť.

František Winter a Anna Bartošová z MAS Horní Pomoraví boli jednými z účastníkov konferencie ochotní rozprávať so Slovákmi.

Originalita

Pri niektorých „krajinárskych“ témach Sisáka v Čechách zaujala originalita riešení. „Na mnohých miestach českého vidieka majú krásne poľné cesty. Sadia tam krásne aleje, aby v lete neboli vystavení veľkým horúčavám, vytvárajú si pohodu, plánujú projekty z tohto hľadiska aj ovplyvňovaním mikroklímy,“ pokračuje v analýze postrehov z rozhovorov s českými náprotivkami.

V Česku ich ľudia poznajú

To s nápisom „MAS“ na autobuse v predošlom príklade neznamená pritom nejakú samoľúbu reklamu. „Ľudia dnes na českom „venkove“ poznajú spojenie miestna akčná skupina celkom dôverne práve vďaka množstvu projektov. Ak sa opýtate na masky u nás, máloktorý s obyvateľov vám bude vedieť povedať, o čo ide,“ pokračuje Sisák.

Čo si z toho porovnania zobrať?

Jedným z dôvodov úspešnosti českých „masiek“ a odozvy u obyvateľov sú podľa Sisáka ich personálne možnosti. „V kancelárii českej masky obvykle pracuje aj 12 ľudí, pričom títo sa môžu užšie špecializovať na svoje témy,“ hovorí. Na Slovensku veľkú časť práce často zaberie manažovanie administratívnej agendy.

České „masky“ radi spolupracujú s mnohými subjektami z rôznych sektorov a úrovní.

Optimizmus

Najväčší odkaz tohto článku leží ale v nasledujúcich slovách. Netreba zúfať, české inšpirácie treba vnímať v pozitívnom duchu a inšpirovať sa nimi.

„Hovorili nám, že aj oni na začiatku boli v podobnej situácii ako my a mali podobné problémy. Všetko je to o postupoch a drobných krokoch,“ hovorí Sisák.

Aký je teda trik čo najefektívnejšie aplikovať dobré české príklady? „Samé „masky“ si sebe asi až tak nepomôžu. Tu treba systémové zásahy,“ odpovedá.

A presne o nich sa hovorilo na spomínanej konferencii. Aj kvôli príchodu nového programovacieho obdobia.