Predstavujeme vám dve efektívne pomôcky na tvorbu plánov a vízií. Vyskúšali sme si ich na januárovom workshope prešovskej antény. Vedia pomôcť.

Prvý mesiac v roku nás pozvali na online workshop Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka. Anténa je akýsi metodický koordinátor činnosti miestnych akčných skupín (MAS) v prešovskej župe.

Témou workshopu bola tvorba „Dlhodobej vízie pre náš vidiek“. Cieľom bolo identifikovať, kde sa ako vidiecka oblasť nachádzame teraz a kde chceme byť o 20 rokov.

Dve pomôcky

Hoci poznať odpovede je zaujímavé, v tomto príspevku sa viac zameriame na metódy, ktoré sme na workshope použili.

Veľmi nás totiž zaujali dva nástroje:

  1. Vizuálne plátno
  2. Karty s hnacími silami


Prečo?


Lebo sa dajú využiť takmer všade. Pri plánovaní, identifikovaní problémov a dokonca aj hľadaní riešení problémov. Využiteľné sú na obecnom úrade, v malej firme, či občianskom združení.

Dokonca, aj keď ste živnostník a pracujete sám, môžu byť nápomocné.

Jednoduchosť a efektivita

Zaujala nás jednoduchosť týchto nástrojov, ako aj nenáročnosť na financie. V podstate potrebujete len ceruzku a papier. Na oplátku vás čaká pridaná hodnota a kvalitný výstup.

Navnadili sme vás? Poďme teda na to.

Najskôr je potrebné identifikovať problém, ktorý idete riešiť. Výstup, ktorý chcete dosiahnuť. Mať v tom jasno.

V našom prípade to bolo určenie vízie, kde chceme mať vidiecke územie našej MAS Pro Tatry o 20 rokov. Niečo obdobné ale môžete urobiť aj pre vašu firmu, obec, domácnosť, osobné ciele a podobne. Nástroje sú priam vhodné na použitie pri kolektívnom brainstormingu.

Vizuálne plátno / koleso


Je to šikovná grafická pomôcka, ktorá doslova navedie váš mozog na identifikovanie problémov, ktoré vás v skutočnosti trápia a následne na nájdenie ich riešení.

Stred kruhu kolesa predstavuje súčasnú zlú situáciu. Zelená kružnica (obrysy kruhu) zase dobrý želaný stav. V prípade nášho workshopu ním bol rok 2040, teda obdobie, kam sa chceme dostať.

Viacero oblastí


Koleso sme si v našom prípade rozdelili na osem tématických oblastí.

Prejdením všetkých oblastí zistíme súčasný východzí stav. Ktoré sa nachádzajú viac v strede (zlá situácia) a kde sme na tom už teraz celkom dobre (viac pri vonkajšej časti kruhu).

Vďaka kolesu nezabudneme na žiadnu dôležitú oblasť z problematiky, ktorú riešime. Práve to sa často stáva, ak pracujeme bez vizuálnych pomôcok, len tak „v hlave“. Koleso nám zároveň pripomína, ako zvolené oblasti spolu so sebou súvisia a ovplyvňujú jedna druhú.

Prosím, všimnite si tématické oblasti na kolese z nášho workshopu. Ľahko porozumiete, ako súvisia s tvorbou vízie pre vidiek. Aj vďaka tomuto príkladu nebude pre vás problém vypracovať si vaše koleso pre váš konkrétny problém.


Karty s hnacími silami


Po vytvorení vizuálneho kolesa / plátna použijeme karty s hnacími silami. Tie vyjadrujú najmä vonkajšie faktory, strednodobé a dlhodobé trendy, ktoré môžu ovplyvniť výstupy v našom vizuálnom plátne / kolese.

Úžitok týchto kartičiek spočíva znova v tom, že na tieto faktory nezabudneme, naopak ich pri tvorení vízie do nej zapracujeme. Vízia tak bude mať bližšie k realite.

V prípade nášho vidieckeho workshopu hnacie sily predstavovali nasledujúce štyri trendy:

  • Zmena klímy
  • Digitálna a technologická zmena
  • Demografické zmeny
  • Globalizácia a lokalizácia
Ukážka hnacej karty upozorňujúcej na demografické zmeny. Druhá strana ide do podrobností, keď vymenúva možné riziká a príležitosti.


Kartičky okrem pomenovania danej „hnacej sily“ prinášajú aj akýsi zoznam príležitostí a rizík, ktoré dané fenomény v sebe zahŕňajú. Znova ide o podnet pre náš mozog, aby ich zapracoval do tvorby vízie.

Mnohé príležitosti sme si nemuseli doposiaľ uvedomiť, alebo vidieť a tento jednoduchý nástroj nám ich pripomenie. To v konečnom dôsledku povedie ku kvalitnejšiemu výstupu, teda zmysluplnej použiteľnej vízii.Iba „v hlave“ nepomáha


Bolo viackrát dokázané, že s grafickým vyjadrením myšlienok sa dostávame ďalej, ako keď rozmýšľame len „v hlave“ bez externých záznamov. To je jedno z tajomstiev účinnosti vizuálneho kolesa a kartičiek s hnacími silami.

Aj na našom „vidieckom“ workshope sme na kartičkách identifikovali pozitívne a negatívne vplyvy daných fenoménov a zapracovali ich vplyv do kolesa. Klimatická zmena? Zaiste hrozba, ale prináša aj príležitosti. Sociálna inklúzia Rómov? Problém, ale aj nové možnosti. Digitalizácia? Platí to isté, a tak ďalej, a tak ďalej.

Toľko krátky náhľad, ako fungujú tieto dva nástroje. Veríme, že s našim opisom a obrázkami získate schopnosť ich použiť.

Podrobnejší návod na ESpVR


Ak potrebujete podrobnejší návod, webová stránka Európskej siete pre vidiecky rozvoj ponúka kompletný návod. Tak, ako sme ho mali k dispozícii aj my. Materiál je vo formáte docx.

Zopakujme, vizuálne plátno a kartičky s hnacími silami sa dajú aplikovať v hocijakej firme, obci, združení, či inej entite. Pomôžu identifikovať problémy a zostaviť plány, vízie, riešenia.


Dodatok

Na čo sme na workshope ohľadom 20-ročnej vízie pre územie MAS Pro Tatry prišli my? Na to, že náš dlhodobý zámer vybudovať sieť cyklotrás s príslušnou infraštruktúrou rieši aj výzvy klimatickej zmeny, sociálnej inklúzie, digitálnych technológií, služieb, životného prostredia, zamestnania. Teda parametrov vonkajšej časti kolesa, s ktorými sme pri pláne cyklotrás doteraz až tak nepočítali, no celkovo nás trápia.

Cyklotrasy a príbuzné projekty sú DNA našej MAS Pro Tatry.

Že bicykle pomôžu klíme, je jasné. Sociálna inklúzia? Pri stavbe trás nájdu prácu aj ľudia z marginalizovaných spoločenstiev, rovnako pri ich prevádzke. Digitalizácia? Systém, ktorý zhromaždí informácie o počasí, podujatiach a službách a tak turistovi pomôže vybrať v daný moment pre neho najoptimálnejšiu trasu, je ďalšia príležitosť, ktorú by bola škoda ignorovať.

Už teraz sme si istí, že vizuálne koleso / plátno a kartičky s hnacími silami ešte v budúcnosti niekoľkokrát v kancelárii našej MAS použijeme. Spoznali sme ich silu a efektivitu.