Práca v kancelárii MAS Pro Tatry je vskutku rôznorodá. Posledné týždne časť našich aktivít zahŕňa aj tvorbu nových stanov Národnej siete MAS. Čo to znamená a prečo to robíme?

Národná sieť MAS je združenie slovenských miestnych akčných skupín (MAS). Zo všetkých slovenských „masiek“ nie sú členmi všetky, ale dôležitá väčšina. Približne 60 percent.

Dôvodov založenia Národnej siete je viacero. Tým hlavným je azda presadzovanie záujmov slovenských MAS. Príklad: masky dnes čelia problému administratívnej náročnosti pri spracovávaní a posudzovaní žiadosti o eurodotácie.

Často prakticky nezmyselné predpisy a zbytočne komplikované postupy predlžujú čas, sťažujú prácu kanceláriám, odrádzajú žiadateľov o uchádzanie sa o nenávratné finančné príspevky.

Čo v takom prípade robiť?

Nevhodné predpisy zmeniť, vylepšiť a zjednodušiť. Predstavte si, že by za ministrom a vládou, či do parlamentu išla s týmito požiadavkami každá MAS samostatne. Bolo by to efektívne? Má každá MAS na to finančné a časové zdroje?

Ak sa ale do takejto aktivity, vyvíjania tlaku na kompetentných, pustia všetky MAS spolu, šance na úspech sú väčšie. Aj preto sa MAS združili do Národnej siete MAS.

Východiskovým bodom informácií o činnosti a službách NS MAS je jej webová stránka.

Aj ďalšie činnosti

Takto spolu v rámci siete MAS môžu efektívnejšie vykonávať aj ďalšie činnosti. Komunikovať svoje odkazy k verejnosti na celoslovenskej úrovni, hovoriť s médiami, poskytovať pre členské MAS odborný servis.

Jeden právnik namiesto 40

Ďalší príklad. Parlament prijme nový zákon, bude trocha nejasný. MAS budú potrebovať jeho presný výklad, vedieť, ako ho presne aplikovať pri tom a onom. Bude efektívnejšie, ak si každá MAS najme svojho právnika, aby jej nový zákon analyzoval a poradil? Alebo ak ho najme Národná sieť a k téme s ním zorganizuje školenie pre všetkých? Ktorá možnosť ušetrí peniaze? Odpoveď je asi zrejmá. Treba povedať, že podobnú asociáciu majú MAS takmer v každej európskej krajine.

Na jednom z rokovaní „masiek“ z prešovskej župy o návrhu nových stanov NS.

Prečo nové stanovy?

Povedali sme si zmysel a dôležitosť činnosti NS. Prečo ako občianske združenie potrebuje teraz nové stanovy? „NS funguje už niekoľko rokov, vždy po nejakom čas sa časť vecí zmení, vyjasní, príde sa na lepšie postupy. Stanovy treba jednoducho aktualizovať,“ vysvetľuje manažér našej kancelárie MAS Pro Tatry Ladislav Sisák (na titulnej snímke vľavo).

NS MAS sa medzi členmi preslávila aj obľúbenou rubrikou „Vedeli ste, že ?“, v ktorej na facebooku predstavuje zaujímavosti z území jednotlivých MAS.

Rozhodli sme sa zúčastniť

Zámer prijať nové a dobré stanovy sme poňali v Tatrách vážne. Zúčastnili sme sa každého stretnutia, na ktorom sa problematika preberala. „Či už išlo o valné zhromaždenie NS, alebo špeciálne stretnutia k stanovám MAS z prešovského kraja. Raz sme dokonca k téme sedeli aj s košickými MAS,“ spresňuje Sisák.

Netreba vždy čakať okamžitý efekt

Aj sme na začiatku zvažovali, či sa pustiť do tejto aktivity. Práci v kancelárii neubudlo. „V živote je to ale tak, čo urobíš teraz, sa ti vráti až neskôr v budúcnosti. Každý človek dnes pracuje na svojej budúcnosti,“ pokračuje Laco Sisák.

Na brainstorming, debatu a spoločné hľadanie riešení sme zvyknutí aj z práce v kancelárii. Medzi slovenskými „MAS“ navzájom je to rovnako užitočné.

Koľko projektov zrealizujeme pod Tatrami?

Vzhľadom na spomenuté funkcie NS sú jej dobre nastavené stanovy pre nás dôležité. S dobrými stanovami môže NS fungovať efektívne a lepšie dosahovať spoločné ciele. V konečnom dôsledku aj od úspechu NS záleží, koľko peňazí cez eurofondy dostaneme do nášho regiónu, z koľkých realizovaných projektov sa budú môcť tešiť ľudia pod Tatrami.

Rokovanie valného zhromaždenia v Ružomberku minulú jeseň, kde sme k tvorbe stanov ustanovili pracovnú skupinu.

Ťahúňom Pavol Kaňuch

Hlavný kredit pri tvorbe stanov za MAS v prešovskom kraji treba pripísať manažérovi MAS Pod hradom Čičva Pavlovi Kaňuchovi (na titulnej snímke vpravo). Aj preto, že ako bývalý starosta Juskovej Vole mal k problematike blízko, zobral si za úlohu vypracovať prvotný návrh nových stanov.

Prechádzali sme bod za bodom

„My sme potom z ostatných prešovských MAS tento jeho návrh prechádzali, bod po bode, analyzovali, pripomienkovali, vyjadrovali sa k nim, spoločne rozmýšľali, čo ešte vylepšiť, pridať, ubrať,“ hovorí Ladislav Sisák. Často ide naozaj o jedno slovíčko. Aj prostredníctvom tohto článku chceme Pavlovi, že sa na to podujal, poďakovať.

Aké veci riešime v návrhu stanov?

Čo chceme najviac zmeniť? Do momentu, kým o výslednom návrhu v marci nebude debatovať valné zhromaždenie MAS, Ladislav Sisák nechce prezrádzať veľa detailov. Ako príklad ale udáva voľbu predsedu NS. „Ak ho bude miesto predsedníctva voliť valné zhromaždenie v priamej voľbe, teda všetci členovia NS, bude mať podľa môjho názoru silnejší mandát. Ak s takýmto silnejším mandátom pôjde na ministerstvo, viac ho tam budú počúvať a je dosť možné, že i viac presadí,“ myslí si Sisák.

Pri členoch tímu je to už iné

Na druhej strane, kto má voliť predsedových zástupcov? „Tam už napríklad má zmysel, aby si ich vybral predseda, veď je to jeho tím. Aby bol úspešný, má mať vplyv na výber svojich spolupracovníkov,“ pokračuje. Podobne sme riešili rébus, ako majú byť v orgánoch NS zastúpené kraje. Má mať každý kraj rovnaký počet zástupcov, alebo pomerne k počtu členov? Ak má prešovská župa v sieti 20 MAS a Trenčín len 5, má mať každý jedného zástupcu? To sú otázky na diskusiu a tá v tejto chvíli prebieha.

Na území našej MAS sa snažíme pomáhať aj rozvoju cestovného ruchu. Ako sa nám bude dariť, ovplyvní aj úspešné fungovanie NS.

Najskôr trocha kriku, potom zhoda

Keď sme ako prešovské MAS prišli na pôdu NS s ucelenejším druhým návrhom stanov, aj to bolo pre niektorých členov prekvapenie, aj to vyvolalo z počiatku trocha nevôle. „Spustila sa debata, zo začiatku trocha búrlivá, ale to je len dobre, že sme sa do nej pustili. Je to ako v manželstve, najhoršie je sa nerozprávať a čakať, že niečo sa samo vyrieši. Komunikácia je dôležitá v každej oblasti života,“ hovorí Laco Sisák.

Pracovná skupina

Spustiť spoločnú debatu sa podarilo. „Konkrétne vytvorením pracovnej skupiny so zástupcami z viacerých krajov. Prijať výsledné rozhodnutie o podobe nových stanov sa pokúsime na rokovaní v marci,“ spresnil Sisák. Toho teší ešte jedna vec. „Zdá sa, že v rámci NS ako slovenské MAS nakoniec pracujeme na stanovách spoločne a nejdeme cestou presadzovania záujmov MAS zo západu, stredu, či východu. To by bolo zlé.“

Ladislav je preto optimista a verí, že NS bude mať v marci nové a lepšie stanovy. Ako to nakoniec dopadne, vás budeme informovať.