Starostovia pod Tatrami už majú presnejšie informácie, na aké projekty môžu získať v niektorých prípadoch až stopercentné financovanie z fondov pre podporu vidieka.

Kancelária MAS Pro Tatry pre nich v posledný májový deň pripravila v Tatranskej Lomnici informačné stretnutie.

Sisák
Ladislav Sisák

Mikrokonferenciu otvoril manažér kancelárie MAS Ladislav Sisák. V poskytovaní informácií mu pomáhali ďalší členovia tímu MAS Simona Baník-Klongová, Ingrid Pavlíková a Dana Osifová.

Na aké projekty teda môžu obce na území MAS podávať žiadosti?


Cesty, lávky, chodníky ….

V rámci opatrenia 7.2 – Podpory na investície do vytvárania, zlepšovania, alebo rozširovania všetkých druhov malých rozmerov je možné získať v priemere na projekt 30 tisíc eur. Žiadať podporu možno až do výšky 100 percent nákladov projektu, pričom sa predpokladá podpora 6 projektov.

Na prvý pohľad obyčajná lávka alebo mostík vedia zjednodušiť život stovkám ľudí.
Konferencia
Konferencia MAS

„Pri tomto opatrení môžu obce napríklad stavať a opravovať miestne cesty, chodníky, záchytné parkoviská,“ spresňuje manažér MAS Ladislav Sisák. Vítané je takisto zlepšenie vzhľadu obcí, ako úprava verejných priestranstiev, námestí, parkov, a podobne. „Tu je ale potrebná identifikácia verejného priestranstva vo forme VZN,“ dáva do pozornosti Sisák.

Do tretice, opatrenie 7.2 umožňuje tiež opravu a výstavbu odvodňovacích kanálov a prehlbovanie existujúcich obecných studní.


Voľný čas a kultúra

Opatrenie 7.4 má podobné parametre ako to predošlé. 30 tisíc eur na jeden projekt, predpoklad 6 podporených projektov a miera podpory do výšky 100 percent.

Líši sa v zameraní na podporu základných služieb, vrátane trávenia voľného času a kultúry. „Môže tu ísť o výstavbu športových ihrísk, amfiteátrov, rekonštrukciu existujúcich kultúrnych domov,“ uvádza príklady Sisák.

Nové alebo obnovené športové ihriská a domy smútku môžu byť cieľmi projektov, pri ktorých pomôžu výzvy MAS.

Projekty sa môžu týkať aj rekonštrukcie domov smútku, nevyužívaných priestorov pre podnikateľskú činnosť, využívania obnoviteľných zdrojov energie, či nákupov komunálnej techniky, ktorá zvýši bezpečnosť. „Hovoríme napríklad o kamerových systémoch, techniky na čistenie ciest a úpravu zelene,“ spresňuje Sisák.

Dobre nastavený kamerový systém dokáže ochrániť zdravie a majetok. Aj tu ponúkajú pomocnú ruku fondové schémy MAS.


Aby sme mali k sebe bližšie

Zaujímavé je opatrenie B2, ktoré chce v obciach zlepšovať ich dostupnosť a kvalitu dopravného prepojenia.

Obce chce podporiť v priemere 18.5 tisícmi eurami na jeden projekt, ktoré zmodernizujú, postavia, alebo opravia zastávky, stanice a záchytné parkoviská. Predpokladá sa podpora 22 projektov a spolufinancovanie obce vo výške 5 percent.


Cyklistické trasy

Aktivita B1 si dáva za cieľ podporiť vidiek budovaním, alebo obnovou cyklotrás a ich doplnkovej infraštruktúry. V roku 2019 zdroje umožňujú podporiť približne 4 projekty pri spoluúčasti obcí vo výške 5 percent.

Cyklotrasy sú pod Tatrami extrémne populárne. Stále je ich však málo a nie sú dostatočne prepojené.

Cieľom týchto projektov môže byť aj zriadenie nabíjacej stanice pre elektrobicykle, či zriadenie cyklistických odpočívadiel.

Potrebujete vedieť viac? Kontaktujte našu kanceláriu, alebo sledujte sekciu výzvy.