Ste malým alebo stredným podnikateľom v cestovnom ruchu a myslíte si, že investovať v tomto ťažkom pandemickom čase je priam nemožné? Pomôže vám naša výzva na podporu investícií.

Malým a stredným podnikateľom ponúka táto výzva nenávratný finančný príspevok na ich investíciu. Práve v čase lockdownov a zákazov cestovať to môže tatranskému cestovnému ruchu pomôcť ešte viac.

Výzvu s názvom „Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností“ z Programu rozvoja vidieka vyhlásila naša Miestna akčná skupina (MAS) Pro Tatry v januári tohto roku.

Uzávierka žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) je 26.apríla 2021. Je ale veľmi pravdepodobné, že po tomto dátume vyhlásime výzvu ešte raz.

Príspevok od 10 do 100-tisíc

S akými peniazmi podpory možno počítať? Podnikatelia v Tatrách a pod Tatrami majú k dispozícii balík v celkovom objeme 825 600 eur.

Podnikateľ na svoj konkrétny projekt môže žiadať podporu od 10-tisíc do 100-tisíc eur.

Preplácajú viac ako polovicu

Časť investície musí podnikateľ zaplatiť z vlastných zdrojov, výzva mu ale umožňuje nenávratným finančným príspevkom preplatiť až 55% celkových oprávnených nákladov projektu.

Kvôli pandémii ostali túto zimu ulice tatranských osád a dediniek úplne prázdne. Podnikatelia v cestovnom ruchu zaznamenali obrovské straty. Veríme, že práve teraz podpora z fondov bude ešte užitočnejšia.

Rôzne činnosti

Žiadať príspevok môžete napríklad na novú stavbu, rekonštrukciu, alebo modernizáciu ubytovacích zariadení. Limitom je tu počet lôžok vášho zariadenia, ktorých musí byť najmenej 5, ale nie viac ako 30.

Prečo tieto limity? Výzva chce zámerne podporiť malých a stredných hráčov.

Špeciálne vítané sú investície do služieb pre deti, seniorov a občanov so zníženou schopnosťou pohybu. Tu môže ísť o rôzne rehabilitačné centrá, areály pre hipoterapiu a podobne.

Nie len nové lôžka

Nehovoríme tu teda len o nových stavbách a lôžkach. Príspevok možno použiť aj na nákup technológií, spojených s činnosťami vidieckeho turizmu už v existujúcich zariadeniach. Môžu to byť napríklad nové konferenčné miestnosti s technikou, fitness a wellness zariadenia, lyžiarske vleky, jazdecké a športové areály pre turistov.

Výzva podporuje založenie nového podniku, rozšírenie kapacity existujúceho podniku, alebo diverzifikáciu činnosti daného podnikania.

Ilustračné snímky. Nenávratný príspevok z výzvy MAS 058/6.4/3 PRV pre podnikateľov možno použiť na rekonštrukciu schátraných a dlhšie nevyužívaných objektov, ako aj novostavby.

Pomôžeme prekonať ťažkosti

Chceme byť objektívni a povedať aj B. Niektoré naše výzvy sú u niektorých záujemcov spájané s veľkou byrokratickou náročnosťou, ktorá ich potom odrádza od podávania žiadostí.

Áno, vnímame to podobne. Priestor na zjednodušenie je ešte stále veľký. Veríme, že vláda naplní v tomto smere sľuby.

Avšak, kým sa tak stane, netreba teraz zbytočne čakať! Kancelária MAS Pro Tatry je tu nato, aby vám tieto prekážky pomohla prekonať. Poradila a pomohla.

Stavebné povolenie. Problém?

Pri konzultáciách so záujemcami o podporu z tejto výzvy pre cestovný ruch sme objavili azda dva najväčšie problematické body.

Prvý bod? Na projekt, ktorý v sebe zahŕňa stavebnú činnosť, pri podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok už treba mať aj vydané stavebné povolenie.

Táto podmienka logicky môže mnohých odradiť. Napríklad tých, ktorí by sa do nového zámeru chceli pustiť na základe vyhlásenej výzvy, alebo práve po jej prečítaní dostanú úplne nový podnikateľský nápad.

Máme ale riešenie!

Naša rada ale znie: poďte do toho! Podajte si žiadosť o stavebné povolenie, pretože …, hoci súčasné kolo už asi nestihnete, MAS Pro Tatry s veľkou pravdepodobnosťou vyhlási ešte ďalšie. Kým sa nevyčerpá celý 800-tisícový balík pre výzvu.

Jediným limitom je dátum 30. jún 2023. Dovtedy musí byť každý podporený projekt realizovaný, skontrolovaný a účtovne ukončený. Pri malých projektoch je to celkom zvládnuteľný časový rámec, aby ste sa do toho nebáli pustiť.

Nová Lesná a Veľký Slavkov sú obce, ktoré dokazujú, že tatranský cestovný ruch vie byť úspešný aj v podhorskom dedinskom prostredí. To výborne a v symbióze dopĺňa kapacity mesta Vysoké Tatry.

Živnostenský list

Druhou obavou, ohľadom ktorej registrujeme častejšie ponosy, je podmienka, že pri investícii do novovykonávanej činnosti nemožno mať v živnostenskom liste zapísaný jej predmet pred vyhlásením výzvy.

Tu radíme nasledovné. Ak sa chystáte začať podnikanie napríklad v ubytovaní, treba si to jednoducho odsledovať a zapísať ho do ŽL až po dátume vyhlásenia výzvy.

Ak už ubytovanie poskytujete a chcete rozširovať kapacity, musíte splniť podmienku 25 %. Pribudnúť musí minimálne štvrtina nových lôžok, ale tak, aby neprekročili už spomínaný celkový limit 30.

Úplné znenie výzvy

Všetky podmienky a možnosti výzvy nájdete v jej plnom znení v tomto dokumente PDF.

Kde možno žiadať?

O príspevok môžu žiadať mikropodniky, ktoré majú sídlo, alebo prevádzku v nasledujúcich obciach a mestách:

 • Batizovce
 • Gerlachov
 • Liptovská Teplička
 • Mengusovce
 • Mlynčeky
 • Mlynica
 • Nová Lesná
 • Poprad
 • Stará Lesná
 • Svit
 • Štôla
 • Štrba
 • Veľká Lomnica
 • Veľký Slavkov
 • Mesto Vysoké Tatry

Samozrejme, takisto aj podporenú investíciu musia podnikatelia realizovať na území uvedených obcí.

Poradíme, vysvetlíme

Pri akejkoľvek nejasnosti, alebo potrebe poradiť, kontaktujte našu kanceláriu MAS Pro Tatry. Sídlime v areáli Teniscentra v Tatranskej Lomnici.

Kvôli pandemickej situácii a nariadeniam hlavného hygienika je možné, že budeme musieť komunikovať emailom, alebo telefónom.

Hoci radšej konzultujeme osobne, zistili sme, že email a telefón neznižuje kvalitu poradenstva 🙂

Naším poslaním je pomáhať rozvíjať región. Veríme, že v týchto ťažkých časoch pre cestovný ruch táto výzva bude ešte užitočnejšia ako by bola v „bežnom“ období.