Ako fungujú MAS v našich susedných krajinách? V čom nás môžu inšpirovať? Pokračujeme v našom seriáli informáciami o MAS v Rakúsku.

Počtom aktívnych MAS v krajine Slovensko svojho nemecky hovoriaceho suseda predbieha v absolútnom čísle, ako aj prepočte MAS na stotisíc obyvateľov.

Nedajte sa pomýliť štatistikou

Avšak že by MAS v Rakúsku neboli aktívne, nebodaj záujem o tento spôsob podpory vidieka tam bol slabší, sa na základe tohto nášho rebríčka nedá vôbec povedať.

Ak sa pozrieme na mapu aktívnych MAS v Rakúsku, vidíme, že svoju MAS nemá len maličká časť územia. Aj z týchto „bielych miest“ veľkú plochu tvorí hlavné mesto Viedeň.

Prichádzame tak k prvému rozdielu medzi našimi krajinami. V Rakúsku je členmi jednej MAS zvyčajne oveľa väčší počet obcí. Preto ich má krajina celkovo menej ako Slovensko.

Na prvú MAS v Rakúsku Slovák naďabí ihneď po prekročení hranice pri Nuesiedelskom jazere v severnom Burgenlande.

Štyri MAS spojené so Slovenskom

Hoci s Rakúskom máme druhú najkratšiu hranicu, územie až štyroch tamojších MAS susedí so Slovenskom. Jedna zo spolkovej krajiny Burgenland, tri z Dolného Rakúska. Ide o tieto masky s linkami na svoje webové stránky.

Všetky MAS v Rakúsku reprezentuje združenie LEADER Forum. Ide o obdobu našej Národnej siete MAS.

Screenshot webového sídla weinviertelskej MAS vtipnou grafickou formou znázorňuje networking.
Takto víta návštevníkov MAS Regiónu Marchfeld.

Východisko: vidiecka krajina

Aj keď pri Rakúsku Slovákovi na um prídu často ako prvé Viedeň, Salzburg, či lyžiarske svahy, ide vskutku o krajinu, ktorej dominuje vidiecky ráz.

Z celkovej rozlohy 32 % zaberá poľnohospodárska pôda a 44 % lesy. 66 % Rakúšanov žije na dedine.

Z toho vyplýva, že tamojší Program podpory rozvoja vidieka má veľký spoločenský dosah a teší sa záujmu. V programovacom období 2014-2020 disponuje balíkom 7,8 miliardy eur.

Rakúšania aplikujú všetkých šesť prioritných osí programu. Za jeden z jeho smelých a inšpiratívnych cieľov možno označiť preškolenie 600 000 ľudí v agrosektore v rôznych témach, ako sú inovácie, organické pestovanie a chov, alebo trvalo udržateľné hospodárenie.

Burgenland.

Rôznorodosť projektov MAS

Aby sme to ale neprehnali so štatistikami, poďme k odseku, ktorý môže byť pre členov slovenských masiek azda najzaujímavejší. Pozrime sa na príklady projektov, ktoré realizujú rakúske MAS.

Treba povedať, že zameraním sú celkom rôznorodé. Týkajú sa organického poľnohospodárstva, rozvoja biodiverzity, diverzifikácie farmárskeho biznisu, turizmu, inovácií, podpory marketingových aktivít, medzinárodnej spolupráce bionetworkingu, a podobne.

Vybrali sme 5 príkladov na ukážku, ktoré nás najviac zaujali.

Oblasť diverzifikácia

Stodola pre organické nosnice

Rodine Obergerovcov projekt MAS pomohol postaviť stodolu pre chov organických nosníc s kapacitou 6 000 sliepok.

Denne tak produkujú okolo 5 500 bio vajec. Všetky dodávajú spoločnosti Schlögl Ei’, ktorá pre ne robí marketing. Na investíciu v hodnote 710 tisíc eur prispel projekt MAS 120 tisícmi. Rodina predpokladá, že investícia si na seba zarobí v priebehu 20 rokov.

Členom MAS je aj Slovákom známe mestečko Hainburg.

Dobroty

Nie každý projekt, prinášajúci farmárom možnosti diverzifikovať výrobu, vyžaduje stotisícové investície. Projekt “Gutes vom Bauernhof” (dobroty z farmy) vytvoril aplikáciu a webovú stránku, ktorá propaguje potravinárske pochúťky z malých fariem. Čo je podstatné, stihol získať 16 tisíc používateľov.

Oblasť Vysokohorské prostredie

Syr z horských lúk

Projekt „Výrobne syra na alpských lúkach“ vychádzal z jedného faktu. Hoci polovica kráv v Tirolsku strávi leto na horských lúkach, len 9 % mlieka sa premení na syr. Ak donesieme mliekárenský stroj ku lúke, zlepší sa to? Nepoznáme obdobnú štatistiku z nášho kraja, ale bude lepšia? Uživil by sa u nás tento nápad?

Tirolské údolie Zillertal.

Oblasť Biodiverzita

Zachráňme divé včely

V Rakúsku je okolo 700 druhov divých včiel. Ich užitočnosť aj kvôli opeľovaniu rastlín je obrovská. Avšak až polovica z tohto čísla sú ohrozené druhy.

Prečo by aj malý projekt nemohol pomôcť k ich záchrane?

Vo Wipptalskom regióne sa rozhodli inštalovať pre divé včely 20 včelínových sídel. Zároveň začali o dôležitosti včiel vzdelávať tamojšie deti. Slovenské včely nie sú v ohrození? Čo by na podobný projekt povedali naši školáci?

Oblasť cestovný ruch

Z opustených kláštorov penzióny

Až päť rakúskych a nemeckých masiek sa spojilo pre myšlienku záchrany chátrajúcich cirkevných stavieb. Rozhodli sa ich premeniť na turistické ubytovne. Turisti budú mať nezvyčajný zážitok z ubytovania a miestna komunita príjem. Máme u nás nejaké chátrajúce historické objekty? Uvidíme, ako dopadne naša výzva 6.4. Možno prinesie podobne zaujímavé originálne zámery.

Oblasť vzdelanie

LFI na webe

Potrebujú sa aj farmári celoživotne vzdelávať? Ako to ale urobiť efektívne, keď dostatkom času dnes neoplýva nik. Rakúsky inštitút LFI je najväčším poskytovateľom vzdelania pre farmárov. Výzvy MAS mu pomohli vytvoriť webové online nástroje, ktorými môže vzdelávať záujemcov v celej krajine. Využíva ho už cez 10 tisíc ľudí.

Mnohé projekty MAS v Rakúsku podporujú predaj lokálnych prodktov.

Oblasť obchod a marketing

Pop-Up Shop

Slovné spojenie pop-up poznáme z internetu. Ide o „vyskakovacie“ nové okno v našom prehliadači, väčšinou ide o reklamu.

V Rakúsku prišli s nápadom vytvoriť takzvané pop-up obchodíky. Sú to voľné a dočasné predajné miesta, kde si producenti a inovátori môžu otestovať záujem o svoje výrobky. Čo je ale na nápade najlepšie? Piatim takýmto obchodíkom z projektu MAS v Hornom Rakúsku sa podarilo zmeniť sa na stále, biznis jednoducho ide. Nápad, ako vedľajší efekt pomohol oživiť centrá tamojších mestečiek.

Ak vás zaujali tieto príklady projektov, ďalšie si môžete pozrieť tu.

Tento článok nemá ambíciu a ani možnosti kompletne a do vedeckej hĺbky zanalyzovať problematiku MAS v Rakúsku. Chcel ale vyvolať záujem o Rakúsko aj z nášho „maskárskeho“ pohľadu a cez pár internetových liniek pootvoriť dvere pre prípadné ďalšie pátranie.

Dúfame, že sa nám to aspoň z časti podarilo. Texty k foto: Pro Tatry a Pixabay.