Čo sa týka počtu aktívnych miestnych akčných skupín, Slovensko je po prepočte na počet obyvateľov druhé v celej Európe. Predbehlo nás iba Estónsko.

Veľa ohlasov a debát v našom okolí vzbudil článok, kde sme porovnávali činnosť slovenských a českých MAS.

Keďže miestne akčné skupiny fungujú v každej krajine EÚ, chceli sme skúsiť ich aktivitu v jednotlivých krajinách nejako objektívne porovnať a odmerať.

Hútali sme, ako na to. Napadlo nás, že celkom objektívne výsledky môže priniesť porovnanie počtu aktívnych MAS v každej krajine. Avšak samozrejme po prepočítaní na počet obyvateľov.

Slovenský vidiek sa v rebríčku aktivity a záujmu v schémach MAS umiestnil na druhom mieste.

Prečo takýto prepočet?

Ak má dnes napríklad malé Luxembursko na svojom území 5 aktívnych „masiek“ a 80 miliónov Nemcov ich vytvorilo 348, ktorá z týchto krajín ich využíva viac? Bez prečítania to neviete povedať.

Zobrali sme teda do ruky kalkulačky a ku každej krajine sme priradili počet masiek na 100 tisíc obyvateľov.

A tu prišlo zaujímavé zistenie. Slováci majú na počet obyvateľov druhý najvyšší počet miestnych akčných skupín. Konrétne dve. Predbehli nás len Estónci, my zase tesne Litvu.

Prví v našej tabuľke sú Estónci s 2,56 „maskami“ na sto tisíc obyvateľov.

Lídrami V4 a Pobaltie

Ukazuje sa, že záujem o schému MAS javia najmä takzvaní noví členovia EÚ. Výnimkou je Fínsko, ktoré obsadzuje 9. priečku. Nezaostáva ale ani Rakúsko, ktoré na 12. mieste predbehlo nášho severného suseda Poľsko.

Najmenší záujem o aktivity masiek javí naopak belgický, anglický a holandský vidiek. Všetko ukazuje nasledujúca tabuľka.

Počet aktívnych MAS na 100 000 obyvateľov v krajinách EÚ:

 1. Estónsko 2,56
 2. Slovensko 2,018
 3. Litva 2,004
 4. Lotyšsko 1,884
 5. Slovinsko 1,766
 6. Česká republika 1,690
 7. Chorvátsko 1,668
 8. Rumunsko 1,344
 9. Fínsko 1,177
 10. Maďarsko 1,054
 11. Bulharsko 1,014
 12. Rakúsko 0,869
 13. Poľsko 0,853
 14. Luxembursko 0,814
 15. Írsko 0,734
 16. Portugalsko 0,720
 17. Grécko 0,652
 18. Malta 0,607
 19. Španielsko 0,605
 20. Dánsko 0,551
 21. Francúzsko 0,503
 22. Švédsko 0,485
 23. Nemecko 0,4191
 24. Taliansko 0,389
 25. Cyprus 0,33
 26. Belgicko 0,277
 27. Veľká Británia 0,218
 28. Holandsko 0,115

*Hoci Spojené Kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska už nie je členom Európskej únie, projekty MAS v ňom naďalej pokračujú.

Niekto môže namietať, že len samotný počet masiek v nejakej krajine nemusí vyjadrovať ich prínos, kvalitu práce a projektov. Analýza činnosti českých masiek takémuto skeptikovi môže dať z časti za pravdu. V Česku majú na počet obyvateľov menej masiek, ale medzi obyvateľmi sú známejšie, dosah projektov na denný život je tam veľmi zreteľný.

Naša tabuľka ale netrvrdí, že počet masiek na počet obyvateľov je jediné kritérium, ktorým treba hodnotiť a porovnávať prácu masiek v jednotlivých krajinách.

Avšak niečo naznačuje. Napríklad snahu, záujem a iniciatívu. Zároveň je to presný exaktný údaj. V situácii, keď sa u nás nepublikujú takmer žiadne porovnania, môže slúžiť ako dobrý východzí bod pre ďalšie analýzy.

Najmenej aktívnych MAS na sto tisíc obyvateľov má Holandsko.

Z čoho pramenia rozdiely?

Jedným z možných vysvetlení rozdielov o záujem zakladať MAS v jednotlivých štátoch EÚ je, že ekonomicky chudobnejšie krajiny majú väčšiu motiváciu využívať rôzne fondové schémy podpory. Je to z určitého pohľadu aj logické a správne. Veď ak chcú štáty s menším DPH dobiehať tie bohatšie, musia sa snažiť a obzerať po každej príležitosti. Hlbšia analýza by možno ukázala aj ďalšie faktory.

Ako tieto prepočty využiť?

Okrem toho, že umiestnenie Slovenska v tabuľke členov našich miestnych akčných skupín pravdepodobne zaujme ako kuriozita, môže nás aj reálne povzbudiť do ďalšej práce a projektov.

Nikdy nie je zlé vedieť, že sme v nejakom ukazovateli na medailovej pozícii.

Zaujímavá je aj tabuľka s absolútnymi číslami, koľko aktívnych masiek v tej, či onej krajine pôsobí. Aj tu sa Slovensko so 110 maskami v zozname Európskej siete pre vidiecky rozvoj umiestňuje v prvej desiatke.

Počet aktívnych MAS v jednotlivých krajinách EÚ:

 1. Nemecko 348
 2. Francúzsko 337
 3. Poľsko 324
 4. Španielsko 284
 5. Rumunsko 261
 6. Taliansko 235
 7. Česká republika 180
 8. Veľká Británia 145
 9. Slovensko 110
 10. Maďarsko 103
 11. Rakúsko 77
 12. Portugalsko 74
 13. Bulharsko 72
 14. Grécko 70
 15. Chorvátsko 68
 16. Fínsko 65
 17. Litva 56
 18. Švédsko 50
 19. Slovinsko 37
 20. Írsko 36
 21. Lotyšsko 36
 22. Estónsko 34
 23. Belgicko 32
 24. Dánsko 32
 25. Holandsko 20
 26. Luxembursko 5
 27. Cyprus 4
 28. Malta 3

Zdroje štatistík

Počet MAS: Databáza MAS Európskej siete pre vidiecky rozvoj
Počet obyvateľov štátov: Eurostat
Prepočty na počet obyvateľov: Pro Tatry