Aj balenie balíkov plných dokumentov a cesta na poštu je súčasťou práce s fondami európskej únie. O čo presne ide?

Už nejaký ten piatok sa vám snažíme článkami približovať problematiku fondov európskej únie. Aby ste, ak sa zídu tie správne okolnosti, mali o nej prehľad a boli pripravení požiadať o podporu pre projekt vašej obce, firmy, či združenia.

Veríme, že v tejto snahe budeme úspešnejší, ak okrem formálnych vysvetlení z metodických príručiek vám z času na čas priblížime i živé, netradičné zaujímavosti zo zákulisia našej kancelárie.

Áno, balenie veľkých balíkov takouto „pikoškou“ podľa nás je! Veď sme si ho aj užili a zároveň nám umožnilo odbehnúť od našej každodennej kancelárskej rutiny.

Čo a prečo sme do krabíc balili?

Za všetko „môže“ jedna výzva, konkrétne Podopatrenie 7.4, ktoré sa dostáva do finále. Ide o podporu projektov, určených pre obce do vytvárania, zlepšovania, alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo, vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Znie to možno zložito, ale hovoríme tu napríklad o nových detských ihriskách v Liptovskej Tepličke, či domu smútku v Mlynici.

Aj sme sa pri balení trocha zapotili (na snímke Ladislav Sisák), aby neskôr autá slovenskej pošty dopravili zásielky do hlavného mesta.

To, ako do hry vstupujú balíky, vysvetľuje manažér kancelárie MAS Pro Tatry Ladislav Sisák. „Platí zásada, že celý proces priebehu danej výzvy musí byť skontrolovaný štyrmi očami. Pokračujúc v metafore, prvé dve oči, to je naša kancelária MAS. Po nej všetko teraz ešte raz skontroluje Poľnohospodárska platobná agentúra.“

Sisák podčiarkuje, že tento postup v žiadnom prípade netreba vnímať ako akúsi nedôveru riadiaceho orgánu, alebo ako jeho snahu znepríjemňovať „maskám“ život.

Dvojitá kontrola

Presne naopak, vďaka dvojitej kontrole sa na všetky dokumenty pozrie ešte jeden pár očí. Zvýši sa pravdepodobnosť, že všetko bude v poriadku. To znamená, že nejaký audit náhle neobjaví nejaké pochybenia, pre ktoré by bolo treba neskôr krátiť, či nebodaj vracať poskytnuté dotácie pre projekty.

„Ak by ku kráteniu, alebo vracaniu financií došlo, bola by to veľká škoda. Ak by teraz v agentúre našli ešte nejakú chybu, dá sa ešte opraviť. To je zmysel toho celého,“ hovorí Sisák.

Do výzvy sa zapojili podtatranské obce aj s projektmi rekonštrukcie domov smútku.

Čo sa doteraz udialo?

Aby ste mali lepšiu predstavu o manažovaní výziev z Programov na Podporu vidieka, zhrňme si základné etapy.

Kancelária MAS Pro Tatry najskôr prijala žiadosti od žiadateľov. Tie prešli systémom administratívnej kontroly. Pri pochybeniach, alebo nedostatočnom preukázaní potrebných dokumentov sme žiadateľov žiadali o nápravu. Potom prišlo na rad odborné hodnotenie, posúdenie výberovou komisiou a zostavenie záverečnej správy.

Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA) to teraz ešte raz všetko zhodnotí. Do Nitry jej preto posielame všetky originály, dokumenty, ale i dodatočné podklady, ktoré si vyžiadali napríklad hodnotitelia, alebo v prvotnej fáze kancelária MAS.

Nejde o byrokraciu

Nie je ale takýto postup súčasť zbytočnej byrokracie, o ktorej sme toľko už aj na našom webe hovorili? Kopírovať a viazať dokumenty, dávať do balíkov a chodiť na poštu?

Sme presvedčení, že v tomto prípade naozaj nie. „Dvojitá kontrola nie je byrokracia. Sme len ľudia a môžeme pochybiť a niečo prehliadnuť. Preto, ak je možnosť na to prísť, treba ju privítať,“ pokračuje náš manažér.

Ten byrokraciu vidí skôr v množstve dokumentov, ktoré treba k žiadostiam v celom procese dokladať, pričom nad ich reálnou potrebou sa zjavuje otáznik. Rovnako viacero procesných úkonov, pri ktorých sa niekedy ťažko identifikuje zmysluplný účel.

„Práve sme na jednom pracovnom stretnutí s kolegami z iných MAS hovorili o lesníkoch, ktorí potrebovali pre svoj projekt náučného chodníka potvrdenie z colného úradu. Tí s ním meškali a projekt bol ohrozený. Človek sa samozrejme okamžite opýta, na čo sú lesníkom colné tlačivá?“

Daniela Ferková z kancelárie MAS Pro Tatry po prechode na elektronickú schránku predpokladá úbytok spotreby papiera.

Zbytočný papier?

Keď sme už pri lese a dreve, je naozaj potrebné v 21. storočí posielať hromadu papierov práve v balíkoch? Ďalšia otázka, ktorá ako keby vyskakovala sama.

Aj tu máme dobré správy. Čoskoro pri komunikácii s PPA začneme používať elektronický podpis a elektronické schránky systému slovensko.sk.

Ladislav Sisák ako človek, ktorý niekoľko rokov pracoval v správe národného parku, si tu neodpustí jeden odborný postreh. „To, čo najviac škodí prírode, spôsobuje záplavy a veterné smršte, určite nie je tých pár vytlačených papierov navyše, viac treba vidieť necitlivé zásahy človeka do krajiny. Na druhej strane áno, aj ušetrený papier používaním e-schránky bude mať svoj zmysel.“

Okrem toho takto kancelária ušetrí dlhodobo peniaze za nákup papiera a tonerov.