Pozvanie sme okamžite prijali. Získali sme vskutku zaujímavé poznatky a informácie a chceme sa o ne podeliť.

Išlo o otvorenie približne 1,2-kilometrového úseku z Veľkej Lomnice neďaleko lokality Kaštieľ smerom do huncovského chotára, skadiaľ trasa ďalej pokračuje do Kežmarku.

„Z Kežmarku potom zase cez Kaštieľ Strážky do Spišskej Belej a stadiaľ do Tatranskej Kotliny,“ upresňuje manažér kancelárie našej MAS Pro Tatry Ladislav Sisák.

Zosieťovať obce cyklotrasami

Hoci pri financovaní úseku tohto cyklochodníka nejde o projekt v rámci výziev MAS, aj tak je pre nás v mnohom poučný. „Veď priamo pomáha plniť jeden z našich hlavných cieľov, a to cyklochodníkmi zosieťovať naše členské obce a mestá. Nám nejde o to, aby sme sa na každom jednom metri museli podieľať my, ale o výsledok,“ vysvetľuje Ladislav Sisák.

Viac zdrojov peňazí? Výhoda.

Tu šéf našej kancelárie prichádza k ďalšiemu poučeniu a inšpirácii, ktoré nám otvorenie cyklochodníka ukázalo. „Veľká Lomnica pri cyklotrasách ukazuje, aké efektívne môže byť financovanie z viacerých zdrojov. Tu dá niečo obec, tu župa, alebo program Interreg,“ hovorí Sisák. Jednoducho treba využiť každú príležitosť fondového financovania, hoci sa môže javiť aj malá.

Aj po kúskoch sa oplatí

Pri takomto postupe sa niektorí ľudia niekedy pozastavujú. „Hovoria, že načo toľko málo metrov. Keď sa ale malé úseky postupne začnú spájať, vzniká to, čo vidíme aj vo Veľkej Lomnici,“ poznamenáva Ladislav Sisák. Veď z tejto obce sa dostanete po cykloceste cez spomínaný Kežmarok už do Tatranskej Kotliny.

Zábery zo stavby. Technicky ide o jeden z najnáročnejších úsekov cesty okolo Tatier.

Malý je niekedy dôležitejší a náročnejší

Nehovoriac o tom, že kratší úsek môže byť niekedy istým spôsobom dôležitejší, ako ten dlhší. Znova hovoríme o úseku vo Veľkej Lomnici.

„Niekto povie, je to len 1,2 kilometra, ale tento úsek je veľmi technicky náročný. Obsahuje dva premostenia cez rieku Poprad, jeden podjazd pod hlavnou cestou. Ide tak o technicky náročnejšie dielo, ako napríklad šesť kilometrov na rovnej ceste bez prekážok,“ objasňuje Ladislav Sisák ďalší poznatok z otvorenia.

Inšpiráciou pre nové projekty môže byť aj osadenie okrasných kvetov na mostoch.

Pozvanie sme okamžite prijali a vyrazili do Veľkej Lomnice.
Obdržali sme vzácny suvenír, otváraciu pásku.

Poprad a Veľká Lomnica sa spoja

Na otvorení sme zaregistrovali aj viceprimátora Popradu Ondreja Kavku. Ten potvrdil, že ich mesto tiež pracuje na cyklotrasách a spojenie Popradu s Veľkou Lomnicou je znova o čosi bližšie.

„Ak dôjde k tomuto spojeniu, naozaj už budeme v rámci našich členských obcí hovoriť o viditeľnej sieti cyklotrás,“ zakončil Ladislav Sisák.

Viac o projekte Interreg a Historicko – kultúrno – prírodnej ceste okolo Tatier, ktorej súčasťou je práve novootvorený úsek vo Veľkej Lomnici, detailne informuje nasledujúci materiál Obecného úradu tejto obce.
Stiahnuť si ho môžete tu: LINKA