V decembri sme sa zúčastnili dvoch pracovných stretnutí s partnerskými MAS. Získali sme na nich užitočné informácie a cenné výstupy.

Prvé stretnutie sa uskutočnilo 4. decembra v Rajci v zostave MAS Pro Tatry, MAS Horný Liptov, MAS Dolný Liptov, MAS Rajecká Dolina,
MAS Biela Orava, MAS Sabinovsko.

Hlavnou témou stretnutia bola „Prevádzka kancelárií MAS“ v druhom programovacom období. „Hovorili sme o tom, ako prebieha príjem projektov ohľadne chodu kancelárií, radili sa o tom, ako manažovať jednotlivé časti tohto procesu,“ hovorí ekonomická manažérka našej MAS Pro Tatry Daniela Ferková.

Práve na prelome rokov 2019/2020 pripadá kontinuálny prechod zo starého obdobia do nového.

Daniela Ferková z MAS Pro Tatry, o.z. (tretia zhora v hornom rade) na stretnutí v Rajci.

Veľký Šariš

Druhé pracovné stretnutie sa uskutočnilo 17. decembra vo Veľkom Šariši. Tentoraz sa zišli miestne akčné skupiny z Prešovského kraja s Regionálnou anténou NSRV SR pre Prešovský kraj.

Anténa informovala o činnosti v končiacom sa roku 2019, najmä o podporených projektoch. Znova sa potvrdilo, že aj informačná funkcia krajských antén je pre „masky“ veľmi užitočná.

PSK chce prehĺbiť spoluprácu

Na stretnutí nás azda najviac zaujal pohľad na plány do prichádzajúceho roku 2020. „Konkrétne zámer Prešovskej župy prehĺbiť spoluprácu s MAS na svojom území,“ hovorí manažér MAS Pro Tatry Ladislav Sisák.

V čom konkrétne plánuje župa viac spolupracovať? „Prešovský samosprávny kraj sa chce na MAS viac pozerať z perspektívy výkonu tých činností, ktoré kraj, alebo obce nie sú schopné zabezpečiť, alebo nie tak dobre a efektívne, ako by to vedeli jednotlivé MAS,“ vysvetľuje Sisák.

Stretnutie vo Veľkom Šariši. Prešovská župa spolu s Prešovskou anténou vidia budúcnosť „masiek“ na svojou území v „ambicióznom móde“. Inšpiráciou je Česká republika.

Infocesta

Po rozmenení na drobné hlbšia spolupráca môže znamenať väčšie finančné injekcie pre „masky“ zo strany kraja. Hovorí sa aj o podpore infocesty do Českej republiky s cieľom zoznámiť sa s reáliami tamojších MAS.

„Myšlienka smeruje k tomu, aby kancelárie MAS neboli vnímané úzko ako tí, čo len prerozdeľujú peniaze na projekty, ale tí, ktorí mnohé projekty, prospešné pre každodenný život v regióne, aj aktívne spoluvytvárajú,“ zakončil Sisák.