Máte v hlave projekt, ktorý prispeje k rozvoju vidieka? Pro Tatry v roku 2019 vyhlási viacero výziev na získanie fondových peňazí.

Valné zhromaždenie MAS Pro Tatry, o.z. v máji schválilo rámcový plán svojej činnosti na rok 2019.

Azda jeho najzaujímavejším bodom je plán vyhlásenia výziev v rámci štyroch opatrení Programu rozvoja vidieka SR.

Pri opatreniach 7.2 a 7.4 žiadateľmi o nenávratné finančné príspevky môžu byť obce. Opatrenie 4.1 je určené farmárom a opatrenie 6.4 podnikateľom. Možnosť získanej podpory sa pohybuje spravidla až do výšky 100 tisíc eur.

Sledujte web

Výzvy bude Pro Tatry. o.z. postupne vyhlasovať od júna do decembra tohto roku. Zverejnené budú na webovom sídle www.protatry.sk/vyzvy.

Animačné aktivity

Valné zhromaždenie MAS
VZ rokovalo v Starej Lesnej.

Schválený rámcový plán na rok 2019 tiež určuje kroky pre zabezpečenie chodu kancelárie MAS a animačných aktivít na oživenie stratégie MAS. K týmto aktivitám patrí účasť na výstavách, príprava info materiálov, komunikácia s médiami a školiace stretnutia.

Výročná správa za rok 2018

Valné zhromaždenie schválilo výročnú správu za rok 2018. Jej zostavovateľka Simona Baník-Klongová v nej konštatuje spustenie činnosti kancelárie, prijatie dvoch nových členov MAS. Ich celkový počet tak nateraz narástol na 38. Približne v rovnakom pomere je medzi nimi zastúpená samospráva, podnikateľský a občiansky sektor.

Simona Baník Klongová
Simona Baník-Klongová

Valné zhromaždenie v Starej Lesnej takisto schválilo správu revíznej komisie a vykonalo voľbu orgánov združenia. Väčšina z nich pokračuje v starom zložení. Novú posilu predstavuje Július Vachmanský vo volebnej komisii.

Na májovom valnom zhromaždení sa prezentovalo 26 členov.