Poľnohospodárska platobná agentúra sľubuje zjednodušiť administratívne procesy, ktorých zložitosť podľa slovenských MAS výrazne sťažuje realizáciu projektov. Pozreli sme sa na problém očami MAS Pro Tatry. Čo to znamená pre nás v Tatrách a pod Tatrami?

Slovenské MAS sa 20. januára stretli na spoločnom rokovaní so zástupcami ministerstva pôdohospodárstva, ZMOS a Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA).

Témou bola akútna potreba zníženia administratívnej náročnosti a nadmernej byrokracie pri manažovaní žiadostí regionálnych eurofondových výziev v rámci MAS.

Je to urgentné!

Slovenské MAS aj prostredníctvom svojho združenia Národnej siete MAS nastoľujú problém dramaticky. „Ak nezjednodušíme výrazne procesy, LEADER skončí fiaskom,“ hovorí vo vyhlásení zo stretnutia Národná sieť MAS. Zložito nastavené procesy podľa nej spôsobujú, že vyhodnocovanie projektov, prijatých vo výzvach MAS, je neprimerane zdĺhavé a neustále ho sprevádzajú komplikácie a nejasnosti.

V kolónke svieti nula!

To má byť jednou z priamych príčin „katastrofálneho“ čerpania peňazí v rámci opatrenia 19. programu PRV SR 2014-2020. Reálne čerpanie na projekty v rámci podopatrenia 19.2 je nula!

Na jar čakáme pohyb

Ako to vyzerá v MAS Pro Tatry? Nulu ako aktuálny stav môžeme potvrdiť. Zároveň ale chceme dodať, že sa čoskoro môže zmeniť. „Aj kvôli zime práce ešte nezačali, metaforicky povedané, ešte nič nebolo vybagrované. Predpokladáme, že na jar sa začnú realizovať niektoré projekty,“ hovorí manažér našej kancelárie MAS Pro Tatry Ladislav Sisák (na snímke).

Súčasne dodáva, že vďaka problému byrokracie časť zodpovednosti za pomalé plnenie berie aj kancelária: „Nechceme, aby vznikol dojem, že vinu hádžeme na riadiace orgány. Oni, a aj my sa musíme riadiť dnes platnými predpismi.“

Bilancia 4:6 a 4:4

Do akej miery môže spomínaná nula z kolónky miera čerpania zmiznúť? V rámci MAS Pro Tatry sme celkom optimistickí. V podprograme 7.2 z veľkého balíka PRV, ktorý sa týka stavieb hrubej infraštruktúry (parkoviská, chodníky, … ), zo šiestich podaných projektov po podaní žiadostí ostali schválené štyri. V podprograme 7.4 boli zase z ôsmich projektov do ďalšej realizácie posunuté štyri.

Samozrejme, už samotný fakt, že k realizácii projektov z programovacieho obdobia 2014-2020, príde (ak všetko pôjde dobre) až v roku 2022, nenaznačuje práve rýchlosť procesov.

Manažér: „Jednoducho a rýchlo, prosíme.“

O to práve slovenským „maskám“ vrátane našej ide. „Jednoducho a rýchlo. Potrebujeme, aby sa jednoducho a rýchlo dostávali peniaze do krajiny. Aby mamička s kočíkom mohla skoro chodiť po bezpečnom novom chodníku miesto zablatenej krajnice cesty a podobne,“ pokračuje Sisák.

Zjednodušenie administratívy na januárovom stretnutí sľúbil osobne riaditeľ PPA Jozef Kiss. Národná sieť vo svojej správe nejaký termín splnenia prísľubov neuvádza, či nejaký padol, zatiaľ zisťujeme.

Edit: Odpovedá manažérka MAS Tekov-Hont Monika Slížiková, ktorá sa stretnutia zúčastnila: „To je veľmi ťažká otázka, čo sa termínov týka. Zo stretnutia vyplynulo, že návrh zjednodušení a nových programových dokumentov by sa mal koncipovať v mesiaci február – marec, dokumenty musia prejsť schválením všetkými relevantnými subjektami, čiže ťažko povedať, kedy reálne príde k zjednodušeniu.“

Čo tá „zložitosť“ znamená v praxi?

Na stretnutí kolegovia zo spomínanej MAS z Malohontu ako veľký problém pri byrokracii spomínali napríklad úkony pri verejnom obstarávaní. My v Tatrách im môžeme dať len za pravdu.

V čom je problém?

Ako má na Slovensku prebiehať verejné obstarávanie, určuje príslušný zákon. V rámci zákona si riadiaci orgán eurofondového programu môže doplniť do procesu spresnenia povinností postupy a limity, ktoré môžu ísť nad rámec zákona. Pod jeho minimálne požiadavky samozrejme nie.

Z jednej verzie postupov máme aj päť

MAS pracujú s dvoma eurofondovými programami PRV a IROP, v tomto prípade aj s dvoma riadiacimi orgánmi. „To znamená, že máme dve metodiky a dve príručky, ako verejne obstarávať. Tieto príručky sa zároveň v čase aktualizujú. My pri kontrole pracujeme s pravidlami, ktoré boli platné v čase podania žiadosti, niekedy tak teda môžeme pracovať aj s troma, či štyrmi verziami príručiek,“ hovorí Sisák. A to je, to vám veru povieme, pekná komplikácia!

Riešenie?

„Ak chceme robiť veci rýchlo a ľahko, prečo nemôžu mať riadiace orgány dvoch podobných programov pre MAS rovnakú, zjednotenú príručku verejného obstarávania a zároveň zjednodušenú o nepotrebné a zložité úkony?“, pýta sa Sisák. Národná sieť MAS tu hovorí aj o ušetrenom čase.

Hodiny času použiť efektívnejšie

Koľko presne by sme ušetrili v kancelárii MAS Pro Tatry, si netrúfame číselne odhadovať. Záleží totiž, ako podklady pre VO pripraví ten, či oný žiadateľ. Šlo by ale o hodiny času, to je isté. Ten čas by sme mohli použiť na nové projekty. Ako v Česku, alebo Rakúsku by sme už mohli dávať do praxe projekty z programovacieho obdobia 2021-28.

Bojíme sa na Slovensku slov „dva roky?“

Administratívnych úkonov v procese posudzovania a schvaľovania žiadostí o nenávratné príspevky v regionálnych eurofondoch je samozrejme viac. Nejde len o verejné obstarávanie. „Zlepšiť procesy, nanovo ich nastaviť, aby to šlo jednoducho a rýchlo nie je samozrejme ľahké. Vyžadovalo by si to prácu okolo dvoch rokov kvôli vykonaniu zmien v legislatíve. Mnohí máme pocit, že toho čísla sa mnohí boja, tak sa do zmien a zlepšovania radšej nepustia. Ostávajú trocha skeptickí.

Konkrétne termíny na stretnutí od PPA nepadli, veríme ale, že čakať nebudeme dlho.

Dom si tiež nepostavíme cez noc

Takúto možnú príčinu slovenské MAS budú ale ťažko akceptovať. „Veď keby sme začali pred dvoma rokmi, už sme sa mohli usmievať. Ak si chcete postaviť dom a viete, že to bude trvať dva roky, nepoviete: Uff, nejdem stavať,“ dôvodí Sisák.

Pripomíname, objem dotácií z regionálnych eurofondov MAS sa pohybuje od 10 do stotisíc, v priemere najviac okolo 30-tisíc. Nejde o veľké investície typu diaľníc, či jadrových elektrární.

Dedinka ostala v šoku

Ak by niekto začal nadobúdať dojem, či sa tu predsa len bez dôvodu nevyplakávame, zakončíme túto tému jedným príbehom. Pre nás v MAS Pro Tatry zároveň veľkým sklamaním.

Jedna z našich členských obcí chcela pri rómskej osade postaviť malé parkovisko. Štát si chce skontrolovať pri príležitosti prijímania žiadostí o dotácie, či mu niekto niečo nedlží.

Ilustračné snímky k téme v kancelárii nebolo problém zhotoviť.

Preto bolo potrebné k žiadosti dodať aj potvrdenie od colného úradu, či za posledné tri mesiace k dátumu podania žiadosti obecný úrad colníkom nič nedlhuje. Na toto obec zabudla. Dodatočne ale požadované potvrdenie za spomínané obdobie riadiacemu orgánu od colníkov doložila.

Ten ale potvrdenie neakceptoval! Lebo tak to máme v metodike. „Ale prečo máte takú metodiku? O čo nám v programoch PRV a IROP vlastne ide?,“ pýtame sa znova. Nehovoriac o tom, že vzhľadom na svoje činnosti a povinnosti obce s colníkmi do kontaktu veľmi neprichádzajú. Obec si nakoniec povedala, že peniaze na parkovisko naškrabe niekde v rozpočte. A fondy ostávajú nevyčerpané.

Vráťme sa na začiatok článku. Plnenie prísľubov zjednodušenia budeme sledovať a o pokrokoch vás informovať. Pretože chceme prinášať čo najviac realizovaných kvalitných projektov do regiónu.