Čo rieši a robí Správna rada našej MAS Pro Tatry? O aktuálnych top témach jej agendy rozpráva Milan Šefc.

Články o činnosti MAS Pro Tatry a iných „maskárskych témach“ na našom webe píšeme už štyri roky. Náhle sme si ale uvedomili, že priamo o správnej rade nebol zatiaľ ani jeden!

Pritom v nastavení a činnosti MAS (Miestna akčná skupina) Pro Tatry je práve ona kľúčová. Ako správna rada pracuje a čo je v nej nové, rozprávame s jedným z jej troch členov, Milanom Šefcom.

V správnej rade zastupujete takzvaný občiansky sektor, teda rôzne občianske združenia a neziskové organizácie. Paradoxne, tým sa zatiaľ vo výzvach MAS podpory z eurofondov neušlo. Neberie vám to chuť chodiť na jej rokovania?
Situácia je naozaj taká, ako hovoríte. MAS ale dlhodobo funguje s rôznymi doplnkami a zmenami v pravidlách. Aj preto pevne verím, že sa to zmení a že nakoniec v nejakej forme budú môcť využiť peniaze z fondov pre svoje projekty aj občianske združenia. Je to dôležité, aby sa tak stalo práve v týchto časoch.

Prečo?
Združenia sa venujú svojej činnosti, ale potrebujú aj nové prvky a impulzy. Kvôli zložitej situácii vo svete a tým aj v ekonomike mestá a obce na ich podporu budú mať pravdepodobne menej, rovnako ich podporovatelia z radov sponzorov. Rozvojové projekty, ale aj bežná činnosť v združeniach sa však bez peňazí robiť nedá.

Milan Šefc v správnej rade zastupuje tretiu odnož MAS, občiansky sektor.

Teda nelámete ešte palicu nad možnosťou, že i občianske združenia sa dočkajú možnosti žiadať o dotácie z MAS na svoje projekty?
Nelámem, v MAS Pro Tatry som úplne od začiatku. Práve v správnej rade sa pravidelne stretávame, aby sme hľadali možnosti a riešili problémy, niekedy presvedčili i riadiace orgány o potrebných zmenách. Hádam sa podarí vyriešiť aj tento.

Práve nemožnosť čerpať nenávratné finančné príspevky z výziev občianskymi združeniami bol dôvod, že ako členovia našej MAS majú oproti obciam a podnikateľom výnimku a nemusia platiť členské?
Áno.

Teraz sa spýtam ľudskou rečou. Ste v správnej rade dobrá partia, funguje tam medzi vami chémia?
Určite, starosta Veľkej Lomnice Peter Duda zastupuje verejný sektor, Slavomír Gmitter podnikateľský. Sú to fundovaní a šikovní ľudia, človek sa od nich veľa priučí a odkuká. Majú dobré nápady, dobre si rozumieme. Páči sa mi, že ak treba, vieme konať rýchlo a operatívne. Či už ide o zvolanie správnej rady, vyhodnotenie problému, nachádzanie riešenia.

V treťom sektore sa Milan venuje výchove futbalovej mládeže.

Profesionálne pôsobíte v turizme a gastronómii. Zaoberá sa správna rada aj problémom nevyčerpania výziev na podporu investícií v cestovnom ruchu?
Áno, najmä 2-ročná pauza a útlm kvôli covidu v sektore spôsobili, že najmä jedna významnejšia výzva ostala nevyčerpaná. My chceme v každom prípade zabrániť, aby sme o tieto peniaze prišli. Konkrétne riešenie predstavíme.

V hre je aj presun peňazí z tejto „turistickej“ výzvy obciam na stavbu chodníkov?
Je to jedna z možností. Treba ale povedať, že príčin nečerpania v tejto výzve je viacero, nejde len o covid.

Tipujem, že asi spomeniete byrokratickú náročnosť, o ktorej toľko hovoríme aj na našom webe?
Áno, presne tak, tie byrokratické zábrany sú enormné. Vyslovene odrádzajú podnikateľov, aby sa do výziev zapojili. Pritom osobne poznám ľudí z prostredia MAS v Česku, Poľsku a Maďarsku, tam tento problém v tejto intenzite nemajú. Aj preto v krajinách V4 Slovensko čerpá fondy v rámci schém MAS najhoršie. Dúfame v splnenie sľúbených zmien ministerstvom MIRRI.

Moderné futbalové tréningové centrum v Tatranskej Lomnici.

Je ešte niečo, čo spôsobuje problém, hoci sa možno o tom až tak nehovorí?
Žiaľ áno. Ide o z pohľadu praxe nelogicky nastavené podmienky výziev, ktoré znova ako ďalší faktor brzdia motiváciu podnikateľov zapojiť sa.

Vieme spomenúť príklad?
Napríklad, ak možnosť na pristavenie wellnessu k malému penziónu je limitovaná maximom 30 lôžok. Ak máte 31, už sa nemôžete uchádzať?

V čom je to nelogické?
Ak máte zariadenie so šiestimi lôžkami, podmienku hravo splníte, ale potrebu wellnessu máte oveľa menšiu, ako zaradenie s 35-imi lôžkami. Nehovoriac o tom, že podmienkou udelenia dotácie je vytvorenie pracovného miesta na dva roky. To znova ľahšie vytvorí penzión s 35-imi posteľami, ako úplne malý podnikateľ so šiestimi. Niekto tu od stola vymyslel číslo 30.

Teda ide o nejakú, ako tu na Slovensku vravíme, bulharskú konštantu?
Áno, keď som to konzultoval s odborníkmi v cestovnom ruchu a ľuďmi z praxe, krútili hlavou nad takto nastavenou podmienkou. Dovolíte mi spomenúť ešte jeden príklad?

Samozrejme.
Pri spomínanom wellnesse alebo hocijakom podobnom zámere v turizme musí mať podľa podmienok žiadateľ zapísanú danú podnikateľskú činnosť v živnostenskom registri až po podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok! To je úplne nelogické a z možností to vyškrtne mnohých. Už len preto, že pri zakladaní podnikania si do listu zapíšete viacero činností, čo ak by náhodou v budúcnosti. A vy teraz objavíte výzvu a zistíte, že nemôžete žiadať, lebo niečo už máte zapísané.

Keby som sa ale aj wellnessu venoval, prečo by som nemohol žiadať o dotáciu kvôli zdokonaleniu podnikania?
Presne tak sme pochopili duch a účel výzvy, rozšíriť, zdokonaliť, zvýšiť kvalitu. Aj z tohto pohľadu je táto podmienka ťažko pochopiteľná.

Na rokovaní poslednej správnej rady bolo horúcou témou aj financovanie chodu MAS? Črtá sa riešenie?
Zdá sa, že áno. Ale je to ďalší problém, ktorému musíme čeliť. MAS potrebujú šikovných ľudí, no tí odchádzajú aj kvôli neistote, čo bude v MAS o šesť mesiacov. Je to škoda, títo ľudia sú odborne vysoko podkutí, v MAS neraz pracujú 12, aj 16 hodín denne. Znova, v Poľsku alebo Česku sa s tým boriť nemusia.

Prečo oni nie a my áno?
Je to neštandardné, že štát príde so schémou MAS a nevytvorí dostatočné a stabilné podmienky na chod. Keď to vidia členovia vrátane podnikateľov, znova sa im zvyšuje nechuť zapájať sa. Dúfam, že aj toto sa vyrieši.

V cestovnom ruchu zamiešal karty Covid, čo malo vplyv aj na čerpanie niektorých výziev MAS.

V MAS Pro Tatry zastupujete jej člena FK Vysoké Tatry. Ak sa naplní vaše želanie o príchode výziev aj pre tretí sektor, malo by sa dostať i na šport?
Určite, od vzniku MAS sme s tým, zatiaľ bez výsledku, počítali. Či už tenisti, lyžiari, futbalisti, turistické kluby, vedeli by podporu využiť. Títo členovia zo športových klubov boli v činnosti MAS aktívni od začiatku.

Napriek problémom potenciál turizmu na území našej MAS Pro Tatry ostáva obrovský.

Spomínajúc začiatok, prichádza mi na um otázka. To nadšenie v MAS bolo väčšie?
Pri zakladaní MAS obrovské. Prichádzalo množstvo subjektov, ktoré sa pýtali, zaujímali, chceli prispieť. Teraz je ich menej, v istom zmysle strácame silu. Viním za to tie bariéry, ktoré som spomínal. Máme ale všeobecný záujem, aby sme na Slovensku čerpali eurofondy, tak by sme mali nájsť cestu a odstrániť bariéry.

Napriek povedanému ste pri projekte MAS optimista?
Dobrá otázka. Prišiel ďalší problém, vojna na Ukrajine. Je ťažké povedať, aký bude vývoj, všetci sa modlíme, aby vojna rýchlo skončila. Určite EÚ bude chcieť podporiť Ukrajinu, z jej fondov viac peňazí pôjde práve tam, aby sa z toho dostala a eliminovala škody. A s tým veľmi súhlasím. Možno ale aj preto počítať, že možno schémy ako MAS budú mať menej peňazí. Uvidíme.

Fakty o správnej rade MAS Pro Tatry

  • Má troch členov.
  • Popri valnom zhromaždení a revíznej komisii je základným orgánom združenia.
  • Je v nej zastúpený občiansky, verejný a podnikateľský sektor.
  • Predsedá jej Peter Duda.
  • Rieši implementáciu stratégie, aktuálne a operatívne témy, pripravuje rokovania VZ.
  • Agendou rokovaní rady je aj zabezpečenie chodu kancelárie, účtovná závierka po detaily implementácie výziev IROP a PRV.
  • Schádza sa minimálne 4-krát do roka.
  • Zvyčajne sa rokovaní správnej rady zúčastňuje aj pracovník kancelárie MAS.

Kto je Milan Šefc?

Podniká v turizme. Je predsedom sekcie východ Slovenskej barmanskej asociácie. Podieľal sa na reprezentácii našej krajiny na výstave Expo v Seville v roku 1992. Je synom posledného tatranského furmana Alberta Šefca z Kežmarku.


Niekdajší hráč viacerých futbalových klubov pod Tatrami, neskôr funkcionár. Špecializuje sa najmä na výchovu futbalovej mládeže. Inicioval myšlienku a neskôr výrazne prispel k stavbe zariadenia národného futbalového tréningového centra v Tatranskej Lomnici.