Sme približne v polčase procesov dvoch „bežiacich“ výziev z programu IROP pre obce. Podarí sa im pod Tatrami vyčerpať všetky peniaze? Dá sa ešte podať žiadosť? Ako je to s presúvaním peňazí medzi výzvami B1 a B2?

Aby ste mali na tieto a ďalšie otázky odpovede, predseda našej MAS Pro Tatry Peter Duda zvolal informatívne online stretnutie pre zástupcov členských obcí a miest našej MAS. Duda (na titulnej snímke) je zároveň starostom Veľkej Lomnice.

Témou boli dve prebiehajúce výzvy špecifického cieľa IROP 5.1.2. pre obce.

Ak aj nie ste zamestnancom nejakej z nich, ale vás zaujíma problematika rozvoja regiónov , aj vám odporúčame čítať ďalej.

Prečo sme sa stretli?

Dôvodov bolo viac. Chceli sme zhodnotiť súčasný stav, kde sa naše obce a mestá s projektami v tejto fondovej schéme nachádzajú, aby sme mohli prijať ďalšie kroky.

Piatok, 9. apríla. Aj MAS Pro Tatry „učí“ pandémia online stretnutiam. Už sa ale nevieme dočkať konzultácií a seminárov „naživo“ tvárou v tvár 🙂

Na začiatok pripomenieme nasledovné:

Program IROP realizuje svoj špecifický cieľ 5.1.2 zlepšiť udržateľnosť vzťahov medzi vidieckymi sídlami cez verejné služby dvoma aktivitami B1 a B2. Tie sú zároveň formálne, aj technicky samostanými výzvami. Na Slovensku ich vyhlasujú v jednotlivých regiónoch miestne akčné skupiny (MAS).

Výzvy B1 a B2. Aký je rozdiel?

B1 podporuje cyklotrasy
Ide o investície samosprávy do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry. Okrem samotnej cyklocesty radnice môžu získať nenávratný finančný príspevok aj na investície do rôznych prístreškov, staničiek s elektronabíjačkami, osvetlenia na tmavých miestach cyklotrás, a podobne. Teda vecí, ktoré zvyšujú cyklistom komfort a bezpečnosť.

B2 podporuje zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
Preložené z dialektu eurofondov, ide najmä rekonštrukciu a stavbu nových autobusových zastávok, železničných staníc a parkovísk tak, aby sa dostupnosť a bezpečnosť cestovania pre obyvateľov pod Tatrami výrazne zvyšovali.

Môže tu ísť tiež napríklad o cestné zálivy pre autobusy, elektronické infotabule s online informáciami o odchodoch a prípadnom meškaní spojov, či striešky, chrániace ľudí pred lejakom pri čakaní na autobus. Najmä ak tam doteraz chýbali.

Peniaze medzi B1 a B2 možno presúvať

Práve túto možnosť sme na stretnutí chceli zvážiť, či by bola pre naše obce výhodná.

V tejto debate predseda Peter Duda s kolegami z kancelárie MAS priniesol celkom povzbudivé správy.

Manažér kancelárie MAS Pro Tatry Ladislav Sisák a jej predseda Peter Duda tvoria dobrý tím. Počas online stretnutia moderovaného z Veľkej Lomnice si pomáhali aj „rýchlym podávaním“ informácií.

K dispozícii pol milióna eur

Na špecifický cieľ 5.1.2 z Programu IROP naša MAS Pro Tatry dostala k dispozícii 560 560 eur.

Z tohto balíka pre aktivitu (výzvu) B1 na stavbu cyklotrás zmluva určila 160-tisíc. Žiadosti podali mestá Svit a Vysoké Tatry. Po ich prijatí v „B1“ v tomto momente ostáva „voľných“ 39-tisíc eur.

Svit chce pokračovať

„O nich sme diskutovali, či ich radšej presunúť do B2, alebo podať nové projekty, súvisiace s cyklotrasami,“ hovorí manažér kancelárie MAS Pro Tatry Ladislav Sisák. Motív postupu je jasný. Cieľom MAS a Ministerstva regionálneho rozvoja a investícií (riadiaci orgán programu IROP) je, aby žiadne euro z výzvy neprepadlo.

Mesto Svit nakoniec prejavilo záujem v cykloprojektoch pokračovať. „Je zrejmé, že táto zvyšná suma nepostačí na nejakú novú cyklotrasu, avšak na spomínanú cyklodoplnkovú infraštruktúru alebo rekonštrukciu poškodených úsekov sa hodí,“ uvažuje nahlas Sisák.

Tieto jamy medzi Svitom a Batizovcami nevyzerajú lákavo. Príspevok z programu IROP ich čoskoro môže premeniť na peknú novú cyklotrasu.

„B1“ ako prvá plní svoj merateľný ukazovateľ

Pri výzve B1 predseda Peter Duda priniesol členom MAS ďalšiu dobrú novinku. Žiadateľom sa podarilo splniť jej merateľný ukazovateľ.

O čo ide?

Prosím znova, nebojte sa eurofondovej hantírky. Každá z týchto „iropáckych“ výziev má stanovené akési minimálne požiadavky.

V „B1“ je podmienkou postaviť aspoň 2 kilometre nových cyklotrás a 4 prvky (rozumej kusy) drobnej cyklistickej infraštruktúry. Mestám Vysoké Tatry a Svit sa to v ich predložených projektoch podarilo naplniť. „Sme radi. Splnenie merateľných ukazovateľov je totiž záväzok, vyplývajúci zo zmluvy podpísanej s riadiacim orgánom,“ zdôrazňuje Peter Duda.

Ako je na tom „B2“ ?

„B2“ podporuje aj stavbu nových parkovísk.

Výzva B2 má alokovaných 400 560 eur. Doteraz podané žiadosti z tohto balíka žiadajú o približne 100-tisíc eur.

Merateľným ukazovateľom výzvy B2 pri zvyšovaní bezpečnosti a dostupnosti našich dediniek je realizácia 22 prvkov. Napríklad staníc, cestných zálivov pri zastávkach, prístreškov, … . V podaných žiadostiach sa zatiaľ nachádza 5 prvkov.

Ak to opticky pri tomto jednocifernom čísle na prvý pohľad nevyzerá so splnením ukazovateľa nádejne, netreba sa báť. Očakávame podanie nových žiadostí, aj to, že viaceré prídu naraz v jednom čase.

Áno, merateľné ukazovatele majú význam!

Merateľné ukazovatele podľa nás majú zmysel. Naozaj nejde o nejaký výstrelok úradníkov z Bratislavy, alebo Bruselu.

Na metafore pozláteného zábradlia ich podstatu vysvetľuje Ladislav Sisák. „Ak by sme napríklad v prípade B2 nemali minimálny počet 22 prvkov, niekto by teoreticky vedel na stavbu jednej zastávky použiť rozpočet aj 100-tisíc eur tak, že by tam dal napríklad pozlátené zábradlie.“

Tým, že je v rámci opatrenia B2 ale prvkov 22, sa takéto riziko znižuje a projekty smerujú k efektivite a umiestneniu do čo najväčšieho počtu obcí. Jeden prvok v „B2“ vychádza približne na 19-tisíc eur.

Pýtame sa: „Máte tri prvky?“

Áno, prirovnanie je zámerne prehnané. Nemyslíme si, že by niekto pod Tatrami chcel pozlacovať autobusové zastávky. Hyperbolu sme použili pre lepšie pochopenie a zapamätanie si 🙂

Obce princíp pochopili a projekty plánujú v súlade s merateľným ukazovateľom. Pripomíname im to aj my v kancelárii. Ak niekto príde konzultovať zámer v hodnote 70-tisíc, hneď sa pýtame: „Zrealizujete v ňom aspoň v ňom tri prvky?“

Tesne pred stretnutím. Ekonomická manažérka MAS Daniela Ferková posledný krát kontroluje nastavenia online pripojenia.

Obce potrebujú len 5 % z investície

Pri oboch výzvach B1 a B2 stačí obciam a mestám prispieť vlastnými peniazmi piatimi percentami z hodnoty investície. Zvyšok prepláca nenávratným finančným príspevkom Program IROP.

Smart je fajn, ale …

Hrdzu na zastávkach nechceme.

Takto nastavené percento sa medzi obcami a mestami v MAS Pro Tatry stretlo s ocenením. Hovorí štatutár MAS Peter Duda: „Veľa sa hovorí o smart riešeniach a digitalizácii. Kým ale nebudeme mať vyriešené základné problémy, ako nevyhovujúce a hrdzavé zastávky, cesty s dierami, nebezpečné križovatky a priechody pre peších, nepohneme sa ďalej.“

Nové žiadosti? Zatiaľ áno.

Správu zo zoom stretnutia zakončíme dvoma praktickými informáciami. Výzvy IROP B1 a B2 sme vyhlásili v lete minulého roku. Oproti napríklad programu PRV pri nevyčerpaní peňazí sa ako celok už nanovo nevyhlasujú, avšak každé tri mesiace sa otvárajú ich nové hodnotiace kolá.

Okrem toho, že ide pre MAS Pro Tatry o isté administratívne zjednodušenie procesov, infomácia prináša najmä odpoveď na otázku z úvodu. Áno, ak máte v obci nový a zmysluplný projekt, stále možno podať žiadosť. Do vyčerpania alokovanej čiastky.

Zhrnutie zo zoom stretnutia:

  • Cieľ „B1“ už splnil svoj merateľný ukazovateľ.
  • Peniaze na nenávratné príspevky pre žiadateľov sa medzi výzvami „B1“ a „B2“ dajú presúvať.
  • V rámci časti „B2“ je potrebné na splnenie merateľného cieľa realizovať v projektoch najmenej 22 prvkov.
  • Dve mestá prejavili záujem o zvyšné zdroje z „B1“.
  • Nové hodnotiace kolá vyhlasujeme každé tri mesiace.
  • Podávať nové žiadosti je stále možné, do vyčerpania alokovaných zdrojov výziev B1 a B2.