Už vieme, kam MAS Pro Tatry nasmeruje mimoriadny milión eur navyše. Na nové výzvy sa môžu tešiť obce, mestá a malí podnikatelia z území našej MAS.

Bola to azda najlepšia správa na poslednom valnom zhromaždení MAS Pro Tatry. Na projekty a výzvy naša „maska“ získala od riadiaceho orgánu dodatočných 1,3 milióna eur.

Prečo? Ako k tomu došlo? Na základe akého kľúča? To všetko v podrobnostiach opisujeme v reportáži zo spomínaného zhromaždenia. Ostávalo už „iba“ rozhodnúť, na čo použiť tento mimoriadny balík peňazí.

Spoločne a všetci

Keďže ide o mimoriadnu udalosť a výšku zdrojov, členovia MAS sa zhodli, že o použití špeciálneho miliónového balíka rozhodnú všetci členovia na spoločnom stretnutí. To zvolala kancelária MAS na utorok 21. júna.

Na zasadaní valného zhromaždenia sme sa dozvedeli skvelú správu, MAS získa na výzvy milión eur navyše.

Aký je výsledok?

Mimoriadny balík v hodnote 1,3 milióna eur pôjde na navýšenie už známych výziev PRV 7.2 pre obce a PRV 7.4 pre obce, ako aj obľúbený program pre podnikateľov PRV 6.4. Skratka PRV znamená Program rozvoja vidieka, ktorý riadi ministerstvo pôdohospodárstva.

Rozmenené na drobné

Konkrétne, Program 7.2 podporuje investície obcí do vytvárania, zlepšovania, alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov, vrátane investícii do energií z OZ a úspor energií. Aké aktuálne je to práve v týchto časoch energetickej krízy? Pod Tatrami, ako vieme, sa v rámci tejto schémy stali veľmi populárnymi rekonštrukcie autobusových zastávok, či chodníkov.

Na stretnutí v Tatranskej Lomnici bolo treba rozhodnúť. Na aké výzvy milión eur nasmerovať?

Zveľadiť interiéry

Program 7.4 pre zmenu podporuje investície do vytvárania, zlepšovania, alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo, vrátane voľného času, kultúry a súvisiacej infraštruktúry. V hantýrke kancelárie našej MAS hovoríme zjednodušene o investíciách do interiérov, aj keď nemusí to byť vždy pravidlom.

Pre podnikateľov

Do tretice, vďaka Programu PRV 6.4 viac zdrojov získajú aj podnikatelia pre investície do rozvoja nefarmárskych činností. V akom pomere?

V Gerlachove sa možnosti programov PRV rozhodli využiť na vybudovanie nového chodníka. Je pravdepodobné, že obec sa bude uchádzať aj o výzvy z navyšeného balíka. Starosta Ján Hroboň v debate s Lacom Sisákom a Barborou Čarnogurskou z kancelárie MAS.

Nové zdroje v MAS Pro Tatry

  • PRV 7.2: navýšenie o 520 000 eur
  • PRV 7.4: navýšenie o 390 000 eur
  • PRV 6.4: navýšenie o 175 000 eur

Ak vám súčet týchto čísel nedáva predtým uvádzané číslo navýšenia 1,3 milióna eur z valného zhromaždenia, nejde o chybu. Zvyšné peniaze sú určené na chod kancelárie MAS a animačné aktivity.

Prečo členovia takto rozhodli?

Vysvetľuje manažér kancelárie MAS Pro Tatry Ladislav Sisák. „Medzi členmi tu bola vzácna zhoda, v zmysle rýchla, hoci sme o veci samozrejme diskutovali a debatovali,“ opisuje začiatok kľúčového stretnutia členov.

O nové výzvy sa zaujíma aj starosta Veľkého Slavkova Slavomír Pucci.

Nekonečná studnica potrieb

Oprava exteriérov, či interiérov je podľa Sisáka v našich obciach nekonečná studnica potrieb. Obce už s týmito projektami začali a chcú pokračovať. Ak sa objaví extra balík peňazí, treba ho využiť.

Rovnako to platí pre program podpory investícií pre podnikateľov. Pri rozhodovaní členov nasmerovať peniaze aj tam nešlo len o povinnú podmienku riadiaceho orgánu, že najmenej 20% týchto zdrojov musí ísť pre súkromný sektor (podnikateľom).

Aj pri zastávkach na území našej MAS je ešte čo zlepšovať. Miliónový balík prichádza vhod.
Cieľom sú moderné, esteticky príjemné a bezpečné zastávky.

Podstata partnerstva

„Všetci sme sa zhodli a ukázalo sa, že si uvedomujeme podstatu verejno-súkromného partnerstva,“ pokračuje Sisák. Je ňou akási vzájomná závislosť obcí a ich podnikateľov, odsúdenie na spoluprácu.

Je to v celku jednoduché. Podnikateľom sa v obci nebude dariť, napríklad tým z oblasti turizmu, ak tá bude mať zlé cesty plné dier, ak v nej ľudí budú čakať hrdzavé škaredé autobusové zastávky a podobne.

A naopak, obce bez úspešných podnikateľov nebudú mať príjmy do rozpočtu, či spokojných obyvateľov s dostatočným príjmom pre spokojný a šťastný život. Preto tá zhoda, že podporovať treba oba tieto sektory. Ide o vzájomnú podporu, prinášajúcu synergiu.