Náš seriál o fungovaní MAS v susedných krajinách pokračuje návštevou Maďarska. Zaujali nás projekty, kde si mladí ľudia takmer z ničoho dokázali vybudovať fungujúci agrobiznis.

V Maďarsku po zohľadnení počtu obyvateľov majú približne o polovicu menej aktívnych MAS ako u nás. V rámci EÚ ale i tak v tomto rebríčku obsadzujú pekné desiate miesto. (Slovensko je tu druhé, pri absolútnych počtoch deviate.)

Ako ukázal pohľad do Rakúska, samotný počet MAS ale nie je jediný ukazovateľ, ktorý odráža kvalitu výstupov ich činnosti. U rakúskych MAS sme našli vskutku veľmi kvalitné projekty. Menší počet MAS v krajine možno pripísať tomu, že ich členmi býva veľa obcí. Pokryté je takmer celé územie štátu.

Ako teda vyzerá pôsobenie MAS v Maďarsku?

Ak by sme chceli hodnotiť kvalitu dostupných informácií, Maďarsko tu z krajín V4 a Rakúska vychádza azda najhoršie.

Národná sieť tamojších MAS nemá vlastnú webovú stránku. Samotné MAS majú často zastarané weby s malým množstvom informácií. Našťastie, vždy sa nájdu výnimky.

Tamojšia národná sieť LEADER Egyesületek Szövetsége má aspoň aktívnu facebookovskú stránku. Podrobnejšie informácie z problematiky rozvoja vidieka možno nájsť na stránke Maďarskej vidieckej siete.

LESZ – Združenie maďarských MAS.

Jedným z možných vysvetlení ťažšieho získavania informácií je povesť krajiny pri využívaní eurofondov. Mnohé zdroje hovoria, že v krajine často neprebieha reálna súťaž medzi najlepšími projektami, ale prím majú „priatelia“ vládnej strany.

Nech už je táto úvaha pravdivá do tej, či onej miery, v Maďarsku sme našli veľmi inšpiratívne projekty MAS, ktoré túto úvahu aspoň z časti razom vyvracajú. Nech sa páči, tu sú príklady:

Mladí ľudia berú opraty

Po skončení vysokej školy sa Dalma Koronya rozhodla skúsiť podnikať. Jej vášňou bolo pestovanie ozdobných kvetov. Začala s produkciou 100 až 200 kvetináčov ročne.

V roku 2017 Dalma zareagovala na výzvu pre podporu mladých farmárov. 40 tisíc eur využila na postavenie dvoch drobných stavieb a prístupovej komunikácie k svojej záhrade.

Zo 100 kvetináčov 10 tisíc

Výsledok? Pôvodná ročná výroba 100-200 kvetináčov dnes prevyšuje 10 000 s 200 druhmi rastlín. Dalma predáva cez eshop, na lokálnych trhoch a samozrejme, vo svojej záhrade.

Jednou z oblastí, kde sa stretávajú slovenské a maďarské MAS, je pomedzie Bodrogu.

Medzi ďalšími projektmi MAS nachádzame pomoc pri založení pestovania topoľov na ploche sto hektárov, založenie malej včelej farmy, výrobne ekologických džúsov, finančnú podporu na obmenu starých stromov v broskyňovom sade. Iný sad využil pomoc z MAS zase na postavenie chladiaceho zariadenia pre svoju produkciu.

„Game farm“

Jeden maďarský podnikateľ sa rozhodol premeniť starú farmu v ťažkostiach na „Game-farm“, kde deťom a iným návštevám ukazuje život na dedinskej farme. Iná farma rozšírila pestovanie papriky v skleníkových tuneloch vďaka zariadeniu na výrobu obnoviteľnej energie.

Úspech s mangalicou

Ďalšia mladá podnikateľka Zsóka Fekete, ktorá by mala potenciál uplatniť sa aj v modelingovom biznise, sa rozhodla založiť si farmu na chov maďarského plemena svíň mangalica. Aj podľa počtu mediálnych výstupov sa jej darí.

Iná mladá študentka Zsuzsanna Babarczi si po skončení štúdií zložila vinohrad. Z MAS jej pomohla podpora v hodnote 24 tisíc eur.

Práve projekty mladých ľudí nás zaujali najviac. Na Slovensku mladých ľudí na farmách pracuje málo. Je otázka času, kedy s tým bude treba niečo robiť.

Mangalica. Foto: Nienetwiler CC

Čo dodať na záver?

Zdalo sa nám tiež zaujímavé zostaviť zoznam maďarských MAS, ktoré priamo susedia so Slovenskom.

Zoznam maďarských MAS, hraničiacich so SR

Kontakt

Ak by ste potrebovali kontaktovať Združenie maďarských MAS, môžete sa obrátiť na jeho predsedu.

Alliance of Hungarian LEADER Asociations
Predseda: István Finta
Email: finta@rkk.hu

Slovníček

Miestna akčná skupina – Helyi Akciócsoport

Porovnanie Maďarska a Slovenska

Podiel obrábaného územia: 58,36% verzus 49,7 %
Podiel lesov v krajine: 22,6% verzus 40,84%
Pracujúci v agrosektore: 7,2% verzus 2,66%