Kancelária MAS Pro Tatry hodnotí odchádzajúci rok 2020. Zhodli sme sa na jednom, bol pre nás prelomový.

Ľudia sú niekedy skeptickí, keď počujú takéto slová. Prelomový, prevratný, revolučný, …. lebo sa často používajú nadmieru a dochádza k takzvanej inflácii významov.

V tomto prípade je ale použitie slovíčka prelomový v nadpise oprávnené. Dôvod je jednoduchý.

Máme dôvod

Po dvoch rokoch od spustenia činnosti kancelárie MAS Pro Tatry (občianske združenie funguje od roku 2011, kancelária od 2018), počas ktorých sme sa venovali prípravným prácam pre spustenie vyhlasovania výziev, teda množstvu administratívnej práce v podstate bez výrazne viditeľných a hmatateľných výsledkov, práve rok 2020 priniesol konečne to, kvôli čomu sme to všetko robili.

Do výziev sa zapojili viaceré obce a mestá od Gerlachova, cez Vysoké Tatry po Veľkú Lomnicu.

Sedem vyhlásených výziev

MAS Pro Tatry prijala od viac ako dvadsiatky žiadateľov žiadosti o nenávratné finančné príspevky.

„Áno, technicky boli tri výzvy vyhlásené ešte na sklonku roku 2019, ale žiadosti na všetkých sedem vyhlásených výziev sme prijali v končiacom sa roku 2020. Preto si tento veľký krok dopredu v živote našej MAS spájame s týmto rokom,“ vysvetľuje manažér kancelárie MAS Pro Tatry Ladislav Sisák.

To, že v sebe rok 2020 nesie aj okrúhle číslo na konci, celej našej radosti už len napomáha.

Ilustračné foto: Témou dňa ostáva kvalita cestovania, ku ktorej patrí aj kvalita zastávok a nástupísk.
Našťastie nám už pomáha mnoho príkladov dobrej praxe. Nová bezpečná autobusová zastávka a nástupisko v Batizovciach.

Očakávania a zvedavosť

Začiatok roka 2020 sa niesol vo veľkých očakávaniach. „Chceli sme vedieť, ako to bude všetko prebiehať a fungovať. Boli sme pozitívne zvedaví,“ spomína na obdobie spred pár mesiacov Ladislav.

Čo robí kancelária?

Okrem vyhlasovania výziev kancelária MAS má na starosti prijímanie samotných žiadostí od žiadateľov a ich administratívnu kontrolu. Teda overuje, či spĺňajú všetky náležitosti.

Poskytuje tiež súčinnosť a technickú podporu odborným hodnotiteľom. Ak žiadatelia vo výzvach niečo neuviedli, upozorňuje ich na právo opravy a procesne zabezpečuje doplnenie údajov a dokumentov. Neustále komunikuje s riadiacimi orgánmi.

V roku 2020 sme prijali sme žiadosti na sedem vyhlásených výziev.

Aj sme sa zapotili ….

Priznávame, aj sme sa pri tom všetkom niekedy zapotili. Najviac nás potrápili nejasnosti, na ktoré nebolo možné okamžite získať jednoznačné vysvetlenie.

Jeden príklad za všetky. Podmienky jednej výzvy požadovali k žiadosti predložiť „stavebné povolenie s rozpočtom, overeným stavebným úradom.“

So stavebným povolením problém nebol, je to dennodenná agenda stavebných úradov. Rozpočty overovať ale nechceli, veď nikdy to nerobili.

Jeden príklad za všetky

Otázka, ktorá pred nami zrazu vyvstala, bola: má stavebný úrad overiť aj ten rozpočet, alebo podmienky výzvy myslia len na samotné stavebné povolenie?

V metodickej príručke odpoveď nenájdeme. Len tak zatelefonovať na riadiaci orgán, v našom prípade napríklad na Poľnohospodársku platobnú agentúru, nie je automatické riešenie.

Jednak je tam málo pracovníkov na veľké množstvo žiadostí. Ešte vážnejší problém nastáva, ak sú už niektoré výzvy v procese hodnotenia. Poskytovať rady vtedy úradníci nechcú, aby tým nediskriminovali žiadateľov, ktorí už žiadosti zaslali.

Cyklotrasy chú stavať: 1. Vysoké Tatry so začiatkom v Novom Smokovci a …
2. mesto Svit v lokalite Štrkovisko. Pomôžu ľuďom dostať sa do práce čistejšou alternatívou bez auta.

Znova tá „byrokracia“

Áno, dostávame sa znova už k toľko diskutovanému problému administratívnej náročnosti.

Človek rýchlo zabudne

„Keď ale vieme, že sa tieto výzvy a žiadosti pretavia do reálnych projektov, vďaka ktorým bude v tej a tej obci bezpečnejšia zastávka a ľudia už nebudú na autobus čakať v daždi a v blate, mamičky pôjdu s kočíkom po novom chodníku a nie po nebezpečnej ceste, deti budú mať nové detské ihrisko, cyklisti cyklotrasu s prístreškami, farmári modernejšiu techniku, stolár inovatívnu technológiu, nech to znie hocijako pateticky, vtedy na tieto komplikácie rýchlo zabúdame a tešíme sa na realizáciu projektov,“ hovorí Laco Sisák.

Šance sa chytili aj podnikatelia. Výzvy majú pomôcť inováciám napríklad v drevárskom fachu.

Veríme, sme optimisti

Jeho kolegyňa z kancelárie Daniela Ferková k tejto téme dodáva, že stále veria sľubom zjednodušenia celého procesu podávania žiadostí.

Ak by sa to podarilo, bolo by to výborné najmä z hľadiska ušetreného času. V týchto dňoch pracujeme napríklad ešte na prebiehajúcich výzvach, pričom ideálne by bolo už plne sa venovať novému programovaciemu obdobiu 2021 – 2027.

Veci v pohybe

Sme optimisti, veríme, že sa sľuby v tomto smere splnia. Zmysluplných projektov v pomyselných zásobníkoch je veľa. Stále vieme, ako môžeme zlepšovať kvalitu života našich obyvateľov.

Napriek ťažkostiam, rok 2020 bol krokom správnym smerom. Dal veci do pohybu.

Zhrnutie: Na aké výzvy sme prijali žiadosti v roku 2020?

V programe Podpory a rozvoja vidieka (PRV):

  • Podopatrenie 7.2/2 pre obce: Podpora investícií do infraštruktúry
  • Podopatrenie 7.4 pre obce: Podpora investícií do základných služieb pre obyvateľstvo
  • Podopatrenie 6.4 pre podnikateľov: Podpora investícií do nefarmárskych činností
  • Podopatrenie 4.1 pre farmárov – Podpora investícií do poľnohospodárskej výroby

V Integrovanom regionálnom operačnom programe:

  • Výzva 5.1.2 B2 IROP pre obce – Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.
  • Výzva 5.1.1 A1 IROP pre podnikateľov – Podpora inovácií
  • Výzva 5.1.2 B1 IROP pre obce – Podpora investícií do cyklotrás

    (Kliknutím na názov programu sa vám zobrazia podrobnosti o možnostiach a účele danej výzvy).