Deje sa veľká vec. Azda ešte nikdy sme nemohli tak výrazne ovplyvniť, na aké projekty sa budú vyhlasovať eurofondové výzvy. Začína nové Programovacie obdobie 2021 – 2027.

Doteraz to väčšinou fungovalo takto: Na ministerstve, alebo v Bruseli napísali eurofondové výzvy. My „tu dole“ v regióne sme ich potom sledovali a vyberali tie, ktoré sa najviac približovali našim potrebám.

Teraz môžeme sami navrhnúť, na aké projekty, účely a potreby by mali byť vyhlásené. Načo by sa peniaze z EÚ v podobe spolufinancovania hodilo použiť najviac.


Máme lepšie informácie ako v Bratislave

Má to logiku a význam. Napríklad obce v okrese Poprad a Kežmarok lepšie vedia, či ich akútne trápi zlá kanalizácia, problémy s dopravou, alebo naopak, urgentne potrebujú zlepšovať kvalitu života obyvateľov z hľadiska možností športu a kultúry.


Ako to funguje v praxi?

Na začiatku decembra Prešovská župa sprístupnila dotazník, cez ktorý obce, ale aj občiansky a súkromný sektor zasielali návrhy projektových zámerov, ktoré považujú za účelné financovať z eurofondov v novom programovacom období.

Mesto Vysoké Tatry napríklad zaslalo projektový zámer obnovy kina, stavby námestíčka pri lanovke, rekonštrukcie troch športových ihrísk a stavby krytej športovej haly.

Aj podnikatelia a občianski aktivisti

„Áno, nie len samospráva, ale aj občianske združenia a podnikatelia môžu navrhovať,“ podčiarkuje atraktivitu nového prístupu z hľadiska členov našej MAS Pro Tatry jej manažér Ladislav Sisák.

Kancelária MAS Pro Tatry výzvu zaslať návrhy projektov župe aj s linkom na online dotazník okamžite preposlala všetkým svojím členom.

Málo času, ale ….

Dotazník v online forme bol relatívne krátky a zrozumiteľný.

Po zaslaní výzvy poslať projektové zámery do Prešova sme zaregistrovali aj sťažnosti, že v takom krátkom čase sa strategické dokumenty pripraviť nedajú a že zo strany župy a našej kancelárie má isť o formalitu, aby len niečo bolo ….

Úprimne, nie je to tento prípad. „Uznávame, termíny boli krátke a šibeničné. Nám ich určila župa, jej zase ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ,“ objasňuje Ladislav Sisák.

Na druhej strane zvolený spôsob, akým sa zbierali návrhy pre budúce výzvy a projekty, bol vďaka online dotazníku nastavený tak, aby sa dal zrealizovať v krátkom čase.

Tri mesiace na dopracovanie

„Bolo potrebné vyplniť krátky dotazník v niekoľkých kolonkách, kde stačilo pár vetami opísať účel projektov,“ vysvetľuje Ladislav Sisák. Rozpočet postačovalo takisto načrtnúť hrubším odhadom. To dôležité bolo zaslať dotazník v termíne.

Inými slovami, ak niekto nemal pripravený projektový zámer v celej jeho šírke a detailoch, nebol to vôbec problém.

„Župa v inštrukciách vyslovene uvádzala, že základný materiál musí odovzdať v Bratislave do 15. decembra, ale počas nasledujúcich troch mesiacov sa bude môcť ešte meniť a dopĺňať, napríklad o presnejšie dáta a detaily,“ dodáva Sisák.

Ubudne tej nenávidenej byrokracie?

Dotazníky boli vskutku jednoduché. Ak nedávno predseda MAS Pro Tatry Peter Duda sa aj na tomto webe sťažoval na často až neuveriteľnú administratívnu náročnosť procesu vybavovania žiadostí o príspevky z eurofondov, tak tento dotazník je možno ako jeden z prvých signálov, že áno, azda sa niečo ide naozaj zmeniť. Ako to nakoniec takmer v každom verejnom vystúpení sľubuje šéfka rezortu regionálneho rozvoja.

Ak náhodou teraz niekoho odradili termíny vyplniť a zaslať dotazník, odporúčame pri najbližšej príležitosti brať do úvahy túto novú perspektívu zjednodušených procesov. Aj preto píšeme tieto riadky, snažíme sa vysvetľovať, objasňovať, pomáhať.

Daniela Ferková z kancelárie našej MAS sa v nových pravidlách a metodike už veľmi dobre orientuje. Novinky sledujú jasný cieľ: jednoduchšie procesy a obsah výziev, ktoré viac rešpektujú potreby regiónu.

Noviniek je viacero

Noviniek, ktoré majú systém fondov zefektívniť a priblížiť k nám do regiónov, je samozrejme oveľa viac. Spôsob kreovania zámerov a výziev nie je zďaleka jedinou.

Spomeňme aspoň niektoré, tie základné.

V Prešovskom samosprávnom kraji vznikajú tri Strategicko-plánovacie subregióny (SPR), viď mapku. Naša MAS patrí do SPR Spiš s administratívnym centrom v Poprade.

Schvaľovací proces tu doma

Kým doteraz sa žiadosti na spolufinancovanie projektov schvaľovali na národnej úrovni v Bratislave, po novom to bude v regióne na úrovni župy.

Systém dopytovo orientovaných výziev z ústredia sa mení na zásobník projektov priamo v regióne, v našom prípade v Prešovskej župe. Tým sa zároveň odstraňuje aj akási súťaž medzi projektami.

Áno, asi nie každý projekt, ktorý bol odoslaný v dotazníku, bude nakoniec zrealizovaný. Vďaka zásobníku bude mať ale väčšiu šancu. Veď v starom systéme založenom na princípe riadenia na národnej úrovni by pri mnohých takmer s určitosťou nedošlo ani k vyhláseniu danej výzvy.

Prešovská župa má po novom tri “SPR”. Naša MAS Pro Tatry patrí do Spiša.

Zástupca MAS v kooperačnej rade

Dobrou správou z hľadiska získavania čerstvých a relevantných informácií pre členov našej MAS je i to, že manažér kancelárie MAS Ladislav Sisák sa stal aktívnym členom kooperačnej rady spomínaného SPR Spiš.

Čo sa ešte popri tom deje a pripravuje?

Popri zbere návrhov na ideové zámery za účelom vytvorenia zásobníka projektov od ľudí „z terénu“ sa pracuje aj na určení štyroch hlavných priorít budúceho programovacieho obdobia Prešovskej župy.

Z nich neskôr vyvstanú takzvané integrované projektové balíky.
„To znamená, že jeden balíček môže a v praxi aj bude zahŕňať plnenie viacerých programových priorít súčasne,“ vysvetľuje Sisák.

Jeden balík plní viac priorít súčasne

Ak napríklad peniaze z fondov podporia výrobu a používanie technológie na šírenie biodegradovateľných materiálov, takýto projekt súčasne podporí priority rozvoja podnikania, priority rozvoja inovačných kapacít v kraji, ale aj prioritu racionálne a efektívne nakladať s odpadmi.

Priority kraja ešte nie sú definitívne schválené. Predpokladá sa, že budú štyri, alebo päť. Každá priorita môže mať svoje podpriority.

Koncepty priorít kraja a obrysy projektových balíkov sú už na svete. Ich doladenie a schválenie očakávame čoskoro.


Obce ušetria na PHSR

Súčasťou Integrovanej územnej stratégie, kľúčového dokumentu pre nové programovacie obdobie z hľadiska rozvoja župy, budú aj Plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja jednotlivých obcí. Praktický dôsledok, ktorý poteší. Obce si ich nemusia dať vypracovať samostatne, postará sa o to župa.

Veľká téma

Áno, načrtli sme veľkú tému, o ktorej budeme ešte hovoriť a písať. Ak sa naozaj podarí zjednodušiť a zefektívniť využívanie fondov pre regionálny rozvoj, budeme výsledky aj intenzívnejšie pociťovať na kvalite nášho života.


Praktické informácie

Koho kontaktovať, ak potrebujem vedieť viac?

1. Ing. Miroslav Perignáth, koordinátor SPR Spiš.

  • Email: miroslav.perignath@vucpo.sk
  • Mobil: 0905 407 942

2. Kancelária MAS Pro Tatry. Pre kontaktné údaje kliknite tu.