K zrýchleniu realizácie projektov jednotlivých žiadateľov môže viesť zjednodušenie systému ITMS. Pomohlo by to „maskám“, žiadateľom, aj riadiacemu orgánu. Prečo si to tu v Tatrách myslíme? Ako sme na to prišli a o čo všetko pri tejto téme ide?

Čítajte ďalej a dozviete sa 🙂

Aj naša MAS Pro Tatry je už niekoľko rokov registrovaná v systéme ITMS. Manažujeme v ňom žiadosti o nenávratné finančné príspevky z eurofondov. Cez ITMS sa nakoniec riadi väčšina eurofondových výziev na Slovensku. Stretávajú sa v ňom žiadatelia, riadiace orgány a vyhlasovatelia výziev, akým je napríklad i naša miestna akčná skupina.

Pod jednou strechou

Cieľom ITMS je mať pod jednou strechou informácie o výzvach, ich programovanie, projektové a finančné riadenie, kontrolu a audit, monitoring a podobne.

Podrobnosti o systéme nájdete v našom článku „Na čo všetko nám slúži systém ITMS2014+ ?“, v ktorom sme sa snažili všetko zrozumiteľne vysvetliť 🙂 Toľko úvod na vysvetlenie.

Pozvali nás na stretnutie

Na začiatku mesiaca nás s ostatnými MAS z Prešovského kraja pozvala Národná sieť rozvoja vidieka na seminár s cieľom vymeniť si skúsenosti, doladiť problematické body, ktoré práca s ITMS prináša.

Potešili sme sa a na školenie do Prešova 16. júna vyrazili s pozitívnymi očakávaniami a zvedavosťou.

Prešov, 16. júna. Na pôde regionálnej antény sme si za pomoci kolegov z PPA a Národnej siete zobrali pod lupu systém ITMS.

Prečo sme prijali pozvanie?

Dôvodov bolo viacero. Prvým bol faktor času. Od školenia v roku 2019 v Jasnej, kde sme sa učili systém používať na riadenie výziev z programu PRV, sa trocha zmenil a prešiel viacerými aktualizáciami. Konzultácie s odborníkmi sme považovali za užitočné.

Keď sa zjavila pozvánka, neváhali sme s účasťou.

Ľudia z Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA) to na seminári vymysleli šikovne. Rozdelili ho do troch tématických okruhov, kde registrujú pri práci v systéme ťažkosti najčastejšie. „Tým, že sme si ich všetky prešli, je predpoklad, že sa nám ich podarí postupne odstrániť,“ hovorí ekonomická manažérka MAS Pro Tatry Daniela Ferková.

Tri najproblematickejšie body

Chybovosť a problémy sa podľa PPA najčastejšie vyskytujú pri vyhlasovaní výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ŽoNFP), pri administratívnom hodnotení prijatých ŽoNFP a takisto v záverečných správach výziev.

Pripomienky máme, aj sme ich prezentovali

Druhým z dôvodov, pre ktoré sme sa do Prešova tešili, bola možnosť predložiť naše pripomienky k fungovaniu systému. Po roku práce s ITMS v programe Podpory rozvoja vidieka voláme po jeho zlepšení.

Aby ste nás nechápali zle, ciele a myšlienka ITMS sa nám páčia. V praxi sme ale narazili na komplikácie, o ktorých si myslíme, že sú zbytočné a odstrániteľné.

Čo je jadrom problému?

Komplikovanosť systému, ktorá vedie k stratám času a spomaľovaniu procesov. Nezrozumiteľnosť, ako v ňom niekedy postupovať.

Systém ITMS zvnútra. Jeho ciele a myšlienka sú dobré, potrebuje ale zjednodušenie a upgrade.

Pýta údaj, no nevytlačí

„Poviem ilustračný príklad. Údaje z nejakej tabuľky X sa nezobrazia v logicky príslušnej tabuľke Y. Predtým sme do nej daný údaj nezadávali, teraz musíme ešte do ďalších dvoch políčok, no potom pri tlači žiadosti sa i tak nezobrazia. Inými slovami, systém je veľmi komplikovaný na obsluhu, mnohé úkony podľa nás nie sú potrebné,“ hovorí manažér kancelárie MAS Pro Tatry Ladislav Sisák.

Ako na mobiloch

Ten by si želal, aby bol systém k používateľom priateľskejší. „Ako napríklad mobily, ktoré sa naučia rýchlo používať aj deti, či dôchodcovia,“ tvrdí.

Práca v MAS je aj o papieroch a metodickej presnosti.

Spomaľuje to čerpanie fondov

Prekážku na ceste k eurofondom to podľa neho kladie všetkým zúčastneným. Žiadateľom, vyhlasovateľom výziev a tiež riadiacemu orgánu. „Veď ak niečo musia v predložených žiadostiach kontrolovať niekoľko týždňov, pričom inak by stačilo pár dní, určite to nepomôže čerpaniu peňazí,“ myslí si manažér MAS Pro Tatry Sisák.

Závažných dôsledkov je ale viac.

Nové programovacie obdobie čaká

Väčšina MAS v Európskej únii vrátane okolitých krajín už pracujú na projektoch v novom programovacom období 2021-2027.

„Už aj my by sme preň mali mať spracované aspoň stratégie na naštartovanie výziev, my však ešte stále riešime žiadosti z programovacieho obdobia 2014-2020. Najmä kvôli administratívnej náročnosti, ktorá nám zobrala veľa času. Personálne a rozpočtové kapacity slovenských MAS sú poddimenzované,“ vysvetľuje Sisák.

Stále pracujeme s výzvami zo starého programovacieho obdobia, ktoré dátumovo skončilo minulý rok.

IROP: Menej tabuliel

Že nejde podľa nás o plané nariekanie, dokazuje skúsenosť s Programom IROP. „Tam ITMS pri spracovávaní a hodnotení žiadostí nepoužívame a proces je asi aj preto časovo a administratívne značne jednoduchší a rýchlejší,“ pokračuje Sisák.

Znova, aby nás niekto nechápal zle. Aj metodiky v IROP majú svoje úskalia a priestor na zlepšenie, pri zjednodušení procesov však môže slúžiť ako inšpirácia.

Ako z týchto ťažkostí cesty von?

Dobre, poviete si. Sťažovať sa vie každý, povedzte ale, ako z problému von?

Odhora

Začať by sa malo úplne odhora. Zjednodušenie by mohol nariadiť minister, alebo iný vyšší funkcionár rezortu pôdohospodárstva.
Mohli by sa spolu stretnúť ľudia z PPA a ďalší používatelia systému. Návrhy, ako systém upraviť, zjednodušiť a zefektívniť sú medzi užívateľmi k dispozícii.

Nemyslíme si to iba my

O probléme komplikovanosti ITMS panuje medzi slovenskými MAS všeobecná zhoda. Veríme, že aj tento článok pomôže pohnúť veci dopredu. Ak máte k téme podnety, vlastné návrhy, dajte nám ich vedieť.