MAS Pro Tatry včera vyhlásila výzvu pre investície do cyklistických trás a podpornej cyklo infraštruktúry. Čo to všetko znamená? Kto môže žiadať o príspevok? Prečo je to dôležité?

Ako ste si mohli všimnúť v jednom z našich článkov, obyvatelia miest a obcí pod Tatrami prejavujú nad plánmi samosprávy stavať nové cyklotrasy doslova nadšenie.

Teraz sa môžu tešiť ešte viac, predmetná výzva je od včera vyhlásená. Znamená to, že mestá a obce z územia našej miestnej akčnej skupiny už môžu žiadať o nenávratný finančný príspevok.

Použiť ho môžu na stavbu samotných cyklotrás alebo infraštruktúry, ktorá ich funkčne dopĺňa a zvyšuje štandard ich používania.

Čo všetko?

Môže ísť napríklad o odpadkové koše, odpočívadlá, lavičky, výhľadové miesta, elektronabíjačky, značenie, osvetlenie. Oprávnenými žiadateľmi je všetkých 15 obcí a miest z územia našej miestnej akčnej skupiny.

Doplnkovou infraštruktúrou môže byť viacero vecí, avšak musia mať priamy súvis s cyklotrasou.

S radnicami a obecnými úradmi prebehlo niekoľko konzultácií. Veríme, že obce a mestá sú dobre pripravené a žiadosti budú predložené správne. „Tu nejde len o odvahu žiadať o príspevok, ale práve o tú prípravu, ktorá nie je ľahká. Treba si uvedomiť, že ak šírka cyklotrasy je v priemere tri metre, aj cez kratší úsek ňou niekedy prejde i 150 parciel s rôznymi majiteľmi. Treba teda z pohľadu majetkového mať všetko vysporiadané. Za prípravou takejto žiadosti je kopec roboty, navyše v limitovanom čase, určovaného termínmi,“ hovorí manažér kancelárie MAS Pro Tatry Ladislav Sisák.

Na začiatok 2 km

Je predpoklad, že vyhlásené výzvy prispejú k vybudovaniu zhruba 2 kilometrov nových cyklotrás. „Môže sa to zdať na prvé počutie málo, ale ide tu o prvý krok. Poznáte to, babka k babce, …. na budovaní cyklosiete pod Tatrami budeme pracovať aj po ukončení tejto výzvy,“ dodáva Sisák.

Hlavným motívom aktivít B1, z ktorých táto výzva vychádza, je podporiť možnosť dochádzania obyvateľov na bicykli za prácou a službami do susedných sídiel.

Dátum ukončenia 1. hodnotiaceho kola je stanovený na 21. februára 2020. Ďalšie podrobnosti nájdete v kompletnom znení výzvy. Konzultovať môžete aj s pracovníkmi kancelárie MAS Pro Tatry.