AKTUALITY

_____

Aký bol rok 2019 v MAS Pro Tatry?

Aký bol rok 2019 v MAS Pro Tatry?

Pri lúčení s odchádzajúcim rokom sme pre vás pripravili krátky prierez udalostí a aktivít, ktoré sme zažívali. Nejde o kompletný záznam, chceme skôr ilustrovať a pripomenúť, čomu všetkému sa venujeme a naznačiť, čo nás čaká v roku 2020.

preèítajte si viac