Radi sa obzeráme za príkladmi dobrej praxe. Tentoraz sme išli na sever zistiť, ako fungujú MAS v Estónsku.

Najčastejšie na našom webe a debatách spomíname české MAS. Jednak ich dobre poznáme, do Česka aj často chodíme. Ich výsledky a spôsob, akým veci robia, sú vskutku inšpiratívne.

Na tomto mieste sme analyzovali i činnosť MAS v Poľsku, Maďarsku a Rakúsku. Teraz sa prvýkrát pozrieme na krajinu, ktorá nie je naším susedom. Zamierili sme do Estónska.

Na sever

Prvým podnetom bola návšteva tejto krajiny pri inej príležitosti, ale tiež fakt, že ide o bývalú socialistickú krajinu, ktorá bola dokonca súčasťou Sovietskeho zväzu. O to viac sú jej reálie pre nás zaujímavé.

Majstri v čerpaní európskych peňazí.

To, čo nám vyrazilo dych, je schopnosť Estóncov v rámci MAS čerpať a vyčerpať pridelené európske peniaze na projekty LEADER. Nebojíme sa ju označiť za fenomenálnu. Nenechajte sa však ovplyvňovať. Povieme vám číslo / percento a vy si dajte k nemu svoj vlastný prívlastok.

Ich čerpanie vyráža dych

V programovacom období 2007-2013 z rozpočtu 87,6 milióna eur pre estónske „masky“ ostalo nepoužitých iba 0,9%! Estónci teda vyčerpali 99,1 % z tohto finančného balíka.

Za tieto peniaze Estónci zrealizovali 7 186 projektov. Na samotný chod MAS z rozpočtu môžu čerpať maximálne 20%.

Hrdí na regionálne produkty. Navštíviť rybí trh je v Estónsku malou rodinnou slávnosťou. Prečo potom neusporiadať aj rybí festival? 🙂

U nás opačné rekordy

Pre porovnanie, na Slovensku čerpanie dosahuje opačné negatívne rekordy. Slovenskými maskami ako vietor prebehol nasledujúci graf úspešnosti čerpania programov Leader. Slovensko s malou bodkou na ňom ani nevidieť. Ako krajina zažívame skôr hanbu.

Nula a šesť percent

Čerpanie peňazí v rámci Opatrenia Podpory na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER k 1. januáru 2022 predstavovalo presne nula %. V podopatrení 19.4 to bolo približne 6 %. Teda zďaleka nie estónskych 90.

Vyhodnotenie úspešnosti čerpania za programovacie obdobie 2014-2020 Estónci ešte nemajú, môžeme ale predpokladať podobné percento. Rozpočet oproti predošlému obdobiu navýšili na 90 miliónov eur.

Estónsky vidiek.

Estónci dávajú až 10 percent

Z celkovej európskej agropodpory vidieka pre masky dávajú až 10%. Povinných je 5 %, tých sa držíme aj na Slovensku. Aj to môže byť faktor ich úspechu, viac peňazí na projekty LEADER, konkrétne dvojnásobok.

Eesti Leaer Liit

Aktuálne v Estónsku pôsobí 26 MAS. Z nich 20 sa združuje v národnej sieti MAS s názvom Eesti Leaer Liit. Po prepočte na počet obyvateľov môžeme povedať, že majú takmer úplne rovnaký počet MAS ako na Slovensku. Estónsko obýva poldruha milióna ľudí. Rozlohou je takmer navlas rovnako veľké ako Slovensko (49 tisíc verzus 45 tisíc km2).

Na základe týchto čísel môžeme smelo povedať, že Estónsko je viac rurálnejšia a redšie obývaná krajina. A vskutku, takmer všetky estónske MAS pôsobia v typicky vidieckej krajine.

V mestečku Pärnu pôsobí MAS Združenie Zelenej rieky.

IROP a iné programy neobsluhujú

Estónske MAS takmer všetky projekty financujú z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (u nás známe ako PRV). Výnimku tvorí len 8 masiek zameraných na rybárstvo. Teda nepoznajú „fondový dualizmus“ ako u nás, keď slovenské MAS spracúvajú výzvy okrem Programu na rozvoj vidieka (PRV) aj v programe regionálneho rozvoja IROP-u.

Verejnému priestoru dominuje kvalitný dizajn, nápaditosť a funkčnosť.

Ďalšie zaujímavosti

Estónske MAS majú v priemere 60 členov. Z nich okolo 13 % tvorí verejný sektor, podnikatelia a občiansky sektor zhodne po 37 %.

Národná sieť estónskych MAS vznikla už v roku 2012, aj tu sú vpredu a azda aj to bude súvisieť s lepšími výsledkami. Druhou príčinou úspechov môže byť koncentrácia pozornosti na jeden program PRV.

Téma je tak zaujímavá, že po príčinách tejto úspešnosti čerpania budeme hlbšie pátrať v rozhovoroch s manažérmi estónskych MAS. Kým ich dokončíme a spracujeme do podoby článkov, dovoľte prosím aspoň pár letmých postrehov z našej návštevy tejto severskej krajiny.

Drobné projekty sa rátajú. Estónske MAS boli schopné vyčerpať 99,1% európskych peňazí pre LEADER.

Ten ekosystém vidieť

Snímky sú z hlavného mesta Tallinn, ktoré síce nie je vidieckou oblasťou, ale verne zobrazuje „náladu“ v krajine.

Mesto inšpiruje dizajnom verejných priestranstiev a stavieb, riešením a dostupnosťou dopravy, premenou starých hnedých zón na moderné a funkčné celky bez potreby búrať. Inovácie a rozvoj vidno voľným okom, zažívate ich aj v bežných drobných veciach. Napríklad kupovanie a používanie denných lístkov na MHD. Tú chuť inovovať a modernizovať možno cítiť.

Azda to bude najhlavnejšia príčina úspechu čerpania estónskych MAS. V takomto ekosystéme krajiny a pri celkovom nastavení spoločnosti aj LEADER vo vidieckych programoch šliape na plné obrátky.

Ďalšia ukážka verejného projektu v Estónsku. Múzeum námorníctva v Taline.

Zaujímavé linky.

Pridávame zaujímavé linky. Nezľaknite sa estónčiny, pri téme MAS Google Translate funguje celkom dobre. Obsah po preložení do slovenčiny človek väčšinou pochopí bez ťažkostí.

Estónska národná sieť MAS
www.leaderliit.eu

Zoznam aktuálne fungujúcich MAS v Estónsku.
Možno sa preklikáte aj k nejakému medzinárodnému partnerstvu 🙂
www.maainfo.ee