Zažili sme prelomový rok 2020

Zažili sme prelomový rok 2020

Kancelária MAS Pro Tatry hodnotí odchádzajúci rok 2020. Zhodli sme sa na jednom, bol pre nás prelomový. Ľudia sú niekedy skeptickí, keď počujú takéto slová. Prelomový, prevratný, revolučný, …. lebo sa často používajú nadmieru a dochádza k takzvanej inflácii významov....
Na čo všetko nám slúži systém ITMS2014+ ?

Na čo všetko nám slúži systém ITMS2014+ ?

Stretávame sa sním, keď chceme podať žiadosť o podporu z eurofondov. Zaregistrovať sa do systému ITMS2014+ museli aj všetci členovia našej MAS Pro Tatry. Prečo tieto činnosti vykonávame cez tento systém? Bolo by ťažké odpovedať jednou vetou. Informácií, ktoré sa...