Zrýchliť a zjednodušiť čerpanie eurofondov v gescii MAS chce pomôcť aj takzvané Desatoro. Pristavili sme sa pri bode č. 9, kde vidíme pár problematických otáznikov.

Písali sme o tom aj pred mesiacom v článku “Ak zjednodušíme systém ITMS, urýchlime realizáciu projektov.” Systém riadenia eurofondov, ktoré v regiónoch manažujú miestne akčné skupiny (MAS), je na Slovensku pomalý a komplikovaný.

Najhorší dôsledok tohto je, že Slováci tak zbytočne prichádzajú o kvalitné projekty na vidieku, ktoré sa často ani neuskutočnia a ktoré by im inak skvalitnili život.

Rakúšania a Česi to vedia

„Pozrime sa do Rakúska, alebo Česka. Z minulého programovacieho obdobia 2014-2020 tam vidíme veľa dobre realizovaných a užitočných projektov, pričom dnes už kreslia a pripravujú projekty z nového obdobia 2021-2027. My sme ale pri príprave v novom období v bode 0 a nemáme dokončené projekty ani zo starého,“ objasňuje jadro problému šéf našej kancelárie MAS Pro Tatry Ladislav Sisák.

Iniciatívy, ktorá by viedla k zrýchleniu realizácie a riadenia výziev, sa chopila Národná sieť MAS. V nej sa združujú približne dve tretiny slovenských MAS.

Prečo nás desatoro tak zaujalo? Týka sa každodennej práce a cieľov našej kancelárie MAS. Chceme prinášať do regiónu financovanie zmysluplných projektov.

Receptom je Desatoro opatrení

Aby dala veci do pohybu, Národná sieť vypracovala takzvané Desatoro opatrení pre Leader 2021+. Každý bod predstavuje zásadné opatrenie, vedúce k zrýchleniu riadenia projektov. Inými slovami, desatoro má pomôcť k tomu, aby sme mali výsledky podobné ako napríklad Česi a Rakúšania.

Kompletné znenie / scan desatora si môžete stiahnuť tu.

Desatoro podporujeme, ale ….

Naša MAS Pro Tatry sa s desatorom viac-menej stotožňuje.

Až na jeden jeho bod. Konkrétne číslo 9., kde máme súbor zásadných pripomienok. Pripomienky sme predostreli pri schvaľovaní. Hoci sme s nimi neuspeli, veríme, že má význam aj naďalej o nich verejne debatovať.

V čom vidíme v bode 9 problémy?

Vysvetlime si ich po poriadku. Deviatka z desatora navrhuje pri výpočte finančnej alokácie pre jednotlivé MAS zohľadniť tri kritériá.

Ten má mať váhu pri výpočtoch až 50%. Avšak!

1. Počet obyvateľov na území MAS.

„Ak máme dve pekné dedinky, jednu s 900 a druhú so 120 obyvateľmi, prečo máme automaticky preferovať len tú väčšiu, ak aj v tej malej môžu žiť šikovní ľudia s veľkým potenciálom na rozvoj?“ argumentuje náš manažér Laco Sisák.

Vďaka Popradu a Svitu má pritom naša MAS Pro Tatry veľa obyvateľov. Pre nás by bolo takto stanovené kritérium len výhodné. Chceme ale spravodlivý systém, ktorý má zmysel pre všetkých.

Aj tatranský región by mal dnes viac cyklotrás, ak by eurofondy fungovali rýchlejšie a ich manažovanie bolo jednoduchšie.

2. Počet obcí v MAS

Analogicky ako pri prvom bode nevidíme dôvod zvýhodňovať ani MAS s väčším počtom členských obcí. Veď aj menšie MAS vedia byť životaschopné a prichádzať s dobrými projektami. Bod č.9 však navrhuje počet obcí v MAS zvýhodniť váhou 35 %.

Ani tu nemyslíme na seba. MAS Pro Tatry s 15 členmi z radov samosprávy by takto nastavený bod č.9 z desatora znova len pomohol.

„Nevidíme ekonomickú logiku“

To isté sa týka i tretej pripomienky, rozlohy územia MAS. Desatoro ju pri váhe 15% chce pri výpočte alokácie pre jednotlivé MAS brať do úvahy spôsobom, čím väčšie územie, tým viac eur.

„Pritom celkový balík peňazí pre slovenské MAS pokrýva celú rozlohu Slovenska, o to viac vytvárať takéto azda až umelé rozdiely medzi MAS nemá z ekonomického hľadiska zmysel,“ pridáva argumenty ekonomická manažérka našej kancelárie Daniela Ferková.

Kým iné krajiny sa púšťajú do projektov z nového programovacieho obdobia 2021-27, my, aj iné slovenské MAS sa zaoberajú ešte starým.

3. Rozloha MAS

Vďaka mestu Vysoké Tatry, ktoré má rozlohu 359 km2 (len o 6 km2 menej ako Bratislava!) sme jedna z najväčších MAS, ak nie najväčšia na Slovensku a pri takto nastavenom kritériu by sme len získali viac peňazí (alokácie).

Napriek tomu v tomto kritériu znova nevidíme logiku. „Pretože územím malé obce a dedinky sa nepotrebujú rozvíjať?,“ znie naša otázka.

Bod č.9 z desatora končí poznámkou, že by sa pri rozdeľovaní peňazí medzi jednotlivé MAS nemala zohľadňovať miera nezamestnanosti. „To už nám príde ako nejaká vojna medzi západom a východom krajiny. Azda Gemer, Dolný Spiš nepotrebujú pomôcť aj pri tomto probléme?“ uzatvára debatu Ladislav Sisák.

V desatore slovenských MAS sme v Tatrách narazili na bod číslo deväť.

Národná sieť robí dobrú robotu

Aby ste nás pochopili dobre, Národná sieť z nášho hľadiska robí dobré aktivity, naďalej ju podporujeme. V desatore sme narazili len na jeden bod, s ktorým nesúhlasíme.

Vychádzame z princípov LEADER, ktoré hovoria, že všetko má vychádzať z potrieb zdola.

V tomto zmysle si myslíme, že aj prijatie desatora nebolo poňaté správne. Štyri kraje (ich MAS) boli za, dva kraje, vrátane nášho prešovského, proti. „Pri takejto veci by ale nemalo dôjsť k prehlasovaniu vzhľadom na spomínané princípy LEADRA, ale mali by sa rešpektovať potreby všetkých,“ uzatvára našu analýzu polemického bodu z desatora Ladislav Sisák.

Čo si myslíte vy?

Napíšte nám, zaujíma nás váš názor.