Prinášame prehľad aktuálne vyhlásených výziev pre malých a stredných podnikateľov pod Tatrami. Zistite, či v týchto ťažkých pandemických časoch práve vám nenávratný finančný príspevok nepomôže naštartovať váš vysnívaný projekt.

Veríme, že pozrieť na možnosti sa oplatí. Veď aktuálne programy nenávratne preplácajú viac ako polovicu nákladov investície.

Predstava, že eurofondy na podporu investícií môžu využívať len veľké podniky a nadnárodné koncerny nie je vôbec pravdivá.

Občianske združenie MAS Pro Tatry vyhlasuje výzvy z dvoch fondových schém (IROP a Program rozvoja vidieka) v 15-ich obciach a mestách okresov Poprad a Kežmarok. Zamerané sú špeciálne pre malých a stredných podnikateľov. Vrátane živnostníkov a SHR.

V týchto ťažkých časoch spôsobených pandémiou je škoda nevyužiť možnosti, ak by vám nejaký z našich programov vedel pomôcť uskutočniť vaše investičné plány.

Preto prinášame aktuálny prehľad otvorených a pripravovaných výziev na leto 2021.

Aké výzvy sú k dispozícii?

Šieste hodnotiace kolo Výzvy MAS špecifický cieľ 5.1.1 A1 IROP je otvorené do 16. júla.

Siedme kolo v prípade nevyčerpenia celého objemu dotácií sa automaticky otvára 17. júla 2021. Preto, ak by ste nestihli spracovať žiadosť do letného termínu, máte stále možnosť.

Na aké projekty môžem žiadať peniaze?

Táto výzva IROP pre podnikateľov podporuje projekty v cestovnom ruchu, výrobe potravín, remeselnej a drobnej priemyselnej výrobe a vybraných službách.

Viac informácií, príkladov a tipov podaných ľudskou rečou nájdete aj v týchto dvoch článkoch:

Kompletné znenie výzvy s metodickými príručkami a oficiálnymi podmienkami nájdete v sekcii nášho webu Protatry.sk/vyzvy-irop. V časti “Oznámenie k aktualizácii č. 1 výzvy MAS špecifický cieľ 5.1.1 A1 IROP (pre podnikateľov)” si treba stiahnuť „zozipované“ dokumenty.

Ak by ste niečomu nerozumeli, potrebovali dovysvetliť, kontaktujte našu kanceláriu na týchto číslach, adrese a emailoch.

Výzva 6.4 z programu PRV

Ubytujete turistov a zájazdy?

Do pozornosti chceme dať aj výzvu “MAS 058/6.4/3 PRV (pre podnikateľov)” z programu na Podporu rozvoja vidieka.

Hodí sa napríklad pre podnikateľov prevádzkujúcich penzióny, menšie hotely, ktorí ich potrebujú rekonštruovať, alebo dovybaviť. Avšak aj pre tých, ktorí by s touto činnosťou chceli začať a postaviť si zariadenie aj na zelenej lúke.

Možnosti a tipy pri tejto výzve znova ľudskou rečou obšírnejšie opisuje tento článok:

Hoci prijímanie žiadostí je pri tejto výzve z PRV nateraz uzavreté, výzvu opätovne vyhlásime s najväčšou pravdepodobnosťou na budúci rok (2022). Vzhľadom na charakter projektov (stavebné práce, stavebné povolenia, lehoty a procesy stavebného konania) v prípade záujmu odporúčame s vybavovaním stavebného povolenia začať už teraz.

Kompletné znenie výzvy s metodickými príručkami a oficiálnymi podmienkami nájdete v sekcii Protatry.sk/vyzvy-prv/ v časti Oznámenie o vyhlásení výzvy MAS_058/6.4/3 PRV (pre podnikateľov).

Samozrejme, aj túto výzvu v prípade otázok a nejasností budeme s vami radi konzultovať.

Na území akej obce, alebo mesta musím podnikať, alebo realizovať projekt?

Ide o členské samosprávy našej MAS Pro Tatry. Aktuálne sú nimi:

 • Batizovce
 • Gerlachov
 • Liptovská Teplička
 • Mengusovce
 • Mlynčeky
 • Mlynica
 • Nová Lesná
 • Poprad
 • Stará Lesná
 • Svit
 • Štôla
 • Štrba
 • Veľká Lomnica
 • Veľký Slavkov
 • Mesto Vysoké Tatry

Povedzte priateľom

Ak by aj momentálne žiadna z výziev nebola pre vás aktuálna, prepošlite prosím tieto informácie, dajte o nich vedieť kamarátom a známym, o ktorých viete, že by ich mohli využiť. Ďakujeme!