Prečo aktualizujeme niektoré výzvy?

Prečo aktualizujeme niektoré výzvy?

Prečo MAS Pro Tatry niekedy vydáva aktualizácie už k vyhláseným výzvam? Čo z toho vyplýva pre potencionálnych a vybraných žiadateľov o NFP? Do konca marca MAS Pro Tatry vydalo aktualizácie k trom výzvam a taktiež bolo aktualizovaných niekoľko harmonogramov výziev....
Čo sú to projekty spolupráce MAS?

Čo sú to projekty spolupráce MAS?

Jeden zo základných princípov miestnych akčných skupín znie: „Projekty musia byť realizované na území danej MAS.“ Pravidlo by ale nebolo pravidlom, ak by ho nepotvrdzovala výnimka. V tomto prípade sa výnimka nazýva „Projekty spolupráce.“ Ide o špeciálnu schému, kedy...